Chấn chỉnh hoạt động đào tạo về đấu thầu

Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 587/QLĐT-CS ngày 19/8/2015 về việc chấn chỉnh hoạt động đào tạo về đấu thầu đối với Công ty CP Đào tạo Asia
Chấn chỉnh hoạt động đào tạo về đấu thầu

Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 587/QLĐT-CS ngày 19/8/2015 về việc chấn chỉnh hoạt động đào tạo về đấu thầu đối với Công ty CP Đào tạo Asia có địa chỉ tại Số 231, Tổ 8, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội do vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

 

Theo Văn bản số 587/QLĐT-CS, ngày 11/8/2015, Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 002/CV của Công ty CP Đào tạo Asia về việc báo cáo hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. Theo nội dung báo cáo về các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do Công ty CP Đào tạo Asia tổ chức tại Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 22 - 24/7/2015, Công ty đã sử dụng giảng viên Đoàn Hùng Nam, người không có tên trong Hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu, vào hoạt động giảng dạy và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu cho học viên. Như vậy, việc Công ty CP Đào tạo Asia sử dụng giảng viên này vào hoạt động giảng dạy và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho học viên là vi phạm pháp luật về đấu thầu. 

 

Cụ thể, theo Cục Quản lý đấu thầu, Công ty CP Đào tạo Asia đã vi phạm quy định của Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (Khoản 2 Điều 2) quy định một trong các điều kiện tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu là có giảng viên đấu thầu đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này; theo đó, một trong các điều kiện đối với giảng viên đấu thầu là phải có tên trong Hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu theo quy định tại Điểm c Khoản 1 của Thông tư số 10/2010/TT-BKH.

 

Trên cơ sở đó, bằng Văn bản số 587/QLĐT-CS, Cục Quản lý đấu thầu yêu cầu Công ty CP Đào tạo Asia nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu. Các chứng chỉ đào tạo về đấu thầu được cấp cho các học viên tham dự Khóa học trên do ông Đoàn Hùng Nam giảng dạy sẽ không được công nhận theo Danh sách đính kèm. Công ty CP Đào tạo Asia có trách nhiệm thu hồi các chứng chỉ cấp sai quy định và hoàn trả tiền học phí đã thu của học viên hoặc tổ chức lại khóa học cho các học viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty tiếp tục vi phạm sẽ bị xóa tên khỏi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 

Thừa nhận hành vi trên, đại diện pháp nhân của Công ty CP Đào tạo Asia, bà Đào Thị Hồng Luyến cho biết: “Trong quá trình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu và cấp Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cho các học viên tham dự Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu từ ngày 22 - 24/7/2015 tại Quảng Ngãi vừa qua, Công ty đã có những sai sót nhất định trong khâu tổ chức. Do đó, dự kiến trong cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2015, Công ty sẽ tổ chức lại khóa học và cấp Chứng chỉ cho các học viên theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu”.

IMG

Quy định về điều kiện tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 chỉ rõ: “Có đội ngũ giảng viên đấu thầu đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này”. Trong khi đó, Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 10/2010/TT-BKH nhấn mạnh: “Giảng viên đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Tốt nghiệp đại học trở lên; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong các hoạt động đấu thầu, giảng dạy về đấu thầu; quản lý nhà nước về đấu thầu; soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về đấu thầu; có tên trong Hệ thống dữ liệu giảng viên đấu thầu theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này”. Nhấn mạnh quy định này, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đưa ra những quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên về đấu thầu như: giảng viên về đấu thầu phải có Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; hoàn thành các khóa bồi dưỡng giảng viên về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức… Để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, hệ thống pháp luật về đấu thầu cũng đưa ra các hình thức xử lý nghiêm minh.

 

Theo Chiến lược tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu (đào tạo đấu thầu mua sắm công quốc gia), giai đoạn 2014 - 2017, tầm nhìn 2015 thì mục tiêu đến năm 2017, Việt Nam sẽ đào tạo một lực lượng các chuyên gia đấu thầu có chất lượng, nắm vững các quy định về đấu thầu trong nước và quy định của đối tác phát triển; đấu thầu trở thành một nghề hoạt động mang tính đặc thù, chuyên sâu. 

 

Từ vụ việc sai phạm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của Công ty CP Đào tạo Asia nêu trên cho thấy, việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu thầu, trong đó có việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu cũng như điều kiện đối với giảng viên về đấu thầu của các cơ sở đào tạo về đấu thầu là rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Luật Đấu thầu. Chỉ khi đội ngũ giảng viên này đáp ứng được yêu cầu đặt ra thì mới có thể cung cấp cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm quý để nâng cao chất lượng công tác đấu thầu ở Việt Nam. 

 

Cũng lưu ý rằng, các học viên khi tham gia những khóa đào tạo về đấu thầu cần kiểm tra kỹ các thông tin về các cơ sở đào tạo về đấu thầu, giảng viên đấu thầu đã đăng ký trên Hệ thống đấu thầu điện tử (http://muasamcong@mpi.gov.vn) để có thể tìm cho mình một khóa học có chất lượng, tránh “tiền mất, tật mang”. Những cơ sở đào tạo nào vi phạm quy định này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan.

T.H

 

ngocthanh