Chấn chỉnh cung cấp thông tin về đấu thầu

(BĐT) - Chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan mua sắm nào cố tình không thực hiện đúng hướng dẫn, cố tình hạn chế cạnh tranh, hạn chế sự tiếp cận của các nhà thầu trong việc mua hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.
Số điện thoại do bên mời thầu - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Tu bổ các công trình văn hóa cung cấp luôn trong tình trạng không liên lạc được
Số điện thoại do bên mời thầu - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Tu bổ các công trình văn hóa cung cấp luôn trong tình trạng không liên lạc được

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhấn mạnh điều này tại Văn bản số 1873/BKHĐT-QLĐT (VB1873) vừa được ban hành nhằm đôn đốc thực hiện việc cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Cung cấp thông tin theo quy định pháp luật về đấu thầu

VB1873 của Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ; các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở KH&ĐT, Sở Tài chính; các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước đôn đốc, chấn chỉnh các chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan mua sắm do mình quản lý nghiêm túc thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Theo VB1873, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thông tin cung cấp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không tuân thủ pháp luật về đấu thầu. Để tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả của công tác đấu thầu, các đơn vị bên mời thầu, ban quản lý dự án cập nhật các thông tin về tên bên mời thầu; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên hệ; số fax; địa chỉ email chính xác của bên mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tình trạng nhiều thông tin về địa chỉ, số điện thoại, số fax, email của một số bên mời thầu đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng như trong thông báo mời thầu không chính xác đã được Báo Đấu thầu phản ánh trong bài viết “Bên mời thầu với số điện thoại ma?” đăng tải trên số báo 54 ra ngày 24/3/2016.

Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, việc cung cấp, đăng ký thông tin không chính xác đang làm ảnh hưởng tới chất lượng cơ sở dữ liệu của bên mời thầu, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc tiếp cận thông tin, ảnh hưởng tới tính cạnh tranh của các gói thầu và khó khăn cho cộng đồng trong việc giám sát.

Chấn chỉnh tư vấn ma

Tình trạng một số chủ đầu tư thuê tư vấn, phó mặc cho tư vấn thay mình làm bên mời thầu dẫn đến không ít trường hợp nhà thầu không thể tìm ra địa chỉ bán HSMT. Không ít trường hợp tư vấn thông báo phát hành HSMT tại nhà hoang, nơi không có người ở, lẩn tránh các nhà thầu tìm kiếm mua hồ sơ,… đã được Báo Đấu thầu phản ánh nhiều lần qua chuyên mục Đường dây nóng.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong đấu thầu, VB1873 nêu rõ: Trường hợp thuê tư vấn thay mình làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của bên mời thầu thì khi lập thông báo mời thầu phải sử dụng địa chỉ, tên, số điện thoại của Giám đốc ban quản lý dự án hoặc đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư nơi triển khai thực hiện gói thầu. Không được sử dụng địa chỉ của bên mời thầu được thuê (đặc biệt là địa chỉ bán HSMT, HSYC khác so với địa chỉ của ban quản lý dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan mua sắm…).

Bộ KH&ĐT khẳng định tại VB1873: “Chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan mua sắm nào cố tình không thực hiện đúng hướng dẫn này nhằm hạn chế cạnh tranh, hạn chế sự tiếp cận của các nhà thầu trong việc mua HSMT, HSYC sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan”.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT đề nghị: “Đối với gói thầu không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, để tăng tính cạnh tranh của gói thầu, đề nghị bên mời thầu đính kèm file HSMT, HSYC, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính”.

Bộ KH&ĐT cũng yêu cầu: Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hàng hóa được duyệt theo Khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tin phải bao gồm: tên hàng hóa; công suất; tính năng, thông số kỹ thuật; xuất xứ; giá (hoặc đơn giá trúng thầu) đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 22 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính.

Đồng thời, Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình cụ thể được quy định tại Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Văn bản số 1873/BKHĐT-QLĐT yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán cho Báo Đấu thầu chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và chi phí thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Liên quan đến yêu cầu này, Báo Đấu thầu sẽ đăng tải bài viết trên số báo tiếp theo về tình hình thực hiện các quy định thanh toán chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu và chi phí thực hiện đấu thầu qua mạng.

Thùy Dương

Tin liên quan