Chấm dứt hợp đồng 2 gói thầu với nhà thầu vi phạm pháp luật về hợp đồng

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra các quyết định xử lý vi phạm số 1379 và số 1380/QĐ-CAT-PH41 đối với nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland (địa chỉ: Tầng 9,
Chấm dứt hợp đồng 2 gói thầu với  nhà thầu vi phạm pháp luật về hợp đồng

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra các quyết định xử lý vi phạm số 1379 và số 1380/QĐ-CAT-PH41 đối với nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Minh Tâm Building, 137C Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội) do vi phạm pháp luật về thực hiện hợp đồng.

IMG

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland là nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 2 dự án Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô và Trụ sở Công an phường Thủy Lương của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

 Ảnh: Tiên Giang

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland là nhà thầu thực hiện Gói thầu xây lắp số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình và thiết bị xây lắp (thuộc dự án: Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2) và Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình (thuộc dự án: Trụ sở Công an phường Thủy Lương) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo các quyết định xử lý vi phạm, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland đã không thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng xây dựng đối với 2 gói thầu trên, làm ảnh hướng đến tiến độ, hiệu quả của 2 dự án. Do đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định xử lý vi phạm “chấm dứt hợp đồng” 2 gói thầu này đối với nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland.

 

Cùng với đó, 2 gói thầu trên sẽ được chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu thay thế. Nhà thầu được chỉ định (đối với cả 2 gói thầu) là Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.

 

Liên quan đến trường hợp này, Khoản 11 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có quy định: “Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì không được phép chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác…”.

H.B

ngocthanh