Cần Thơ: Xử phạt vi phạm hành chính về đấu thầu 145 triệu đồng

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cho biết, năm 2015, Thành phố đã thành lập 5 đoàn thanh tra đối với 11 tổ chức trên địa bàn. Lĩnh vực thanh tra chủ yếu là công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển bằng ngân sách nhà nước và vốn vay tín dụng ưu đãi.

Qua thanh tra, Thành phố đã phát hiện 2 tổ chức vi phạm, đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đấu thầu với tổng số tiền vi phạm là 145 triệu đồng. Vấn đề chính được phát hiện qua thanh tra là lập hồ sơ mời thầu không căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu; vi phạm nguyên tắc không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng; đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng theo tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

Phan Ngọc