Cần Thơ: Nhiều công trình có tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu dưới 1%

(BĐT) - Năm 2015, chỉ trừ quận Ninh Kiều (đạt trên 5%), 8 quận huyện còn lại tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu đối với công trình chỉ định thầu và công trình đấu thầu do các quận huyện làm chủ đầu tư đạt dưới 1%.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công công tác xây dựng cơ bản năm 2015, triển khai kế hoạch 2016 vừa diễn ra, ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cho biết: Năm 2015, chỉ trừ quận Ninh Kiều (đạt trên 5%), 8 quận huyện còn lại tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu đối với công trình chỉ định thầu và công trình đấu thầu do các quận huyện làm chủ đầu tư đạt dưới 1%. Tỷ lệ tiết kiệm đạt được tại các công trình sử dụng vốn ngân sách của Thành phố cũng rất thấp.

Trong khi đó, các công trình sử dụng vốn ODA, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu năm 2014 là 19,8%, năm 2015 đạt 27,2%, ông Hồng so sánh.

Ông Hồng cũng cho biết thêm: Trong thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình còn một số tồn tại.

Theo đó, có việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chưa phù hợp với quy định. Điều kiện năng lực của một số đơn vị tư vấn, cá nhân tham gia thiết kế - lập dự toán chưa đáp ứng yêu cầu hoặc thiếu chứng chỉ hành nghề. Việc áp dụng đơn giá định mức chưa phù hợp… Chính vì thế mà nhiều dự án bị cắt giảm số tiền lớn sau khi được cơ quan chức năng thẩm định. Cụ thể, Sở Xây dựng thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng 229 công trình, qua thẩm định đã cắt giảm 219 tỷ đồng, chiếm 13% giá trị dự toán trước thẩm tra.

Ngoài ra, việc kiểm tra lập hồ sơ mời thầu chưa thường xuyên; một số dự án chưa thực hiện theo mẫu quy định, chưa đầy đủ các tiêu chí đánh giá; chỉ định thầu trong thời gian qua không mang lại hiệu quả, không tiết kiệm được ngân sách, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cho biết thêm.

Phúc Khang