Cần nâng cao nhận thức về đấu thầu qua mạng

Sau Khóa tập huấn dành cho cán bộ các đơn vị trực thuộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiếp tục tổ chức Khóa tập huấn “Triển khai đấu thầu qua mạng
Cần nâng cao nhận thức  về đấu thầu qua mạng

Sau Khóa tập huấn dành cho cán bộ các đơn vị trực thuộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tiếp tục tổ chức Khóa tập huấn “Triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” cho đại diện các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư ở khu vực phía Bắc trong 2 ngày (từ ngày 27 - 28/8). 

IMG

Thực tế triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng thời gian qua cho thấy, các bên liên quan vẫn chưa có sự tham gia tích cực do chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình

 Ảnh: B.T

Mục tiêu của Khóa tập huấn này là nhằm tăng cường năng lực cho các bên tham gia vào quá trình triển khai đấu thầu qua mạng, đồng thời trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như đưa ra những đề xuất để triển khai thành công.

 

Theo ông Nguyễn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quá trình triển khai đấu thầu qua mạng có sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau như: các bộ, ngành (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước…); các nhà đầu tư (nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước, nhà thầu chính, nhà thầu phụ…); các nhà tài trợ; các định chế tài chính; ban quản lý dự án - cơ quan quản lý vận hành Hệ thống đấu thầu qua mạng; cơ quan bảo hiểm rủi ro; đơn vị đào tạo nguồn nhân lực; cơ quan truyền thông… Mặc dù không phải lúc nào giữa các bên cũng có mối quan hệ trực tiếp, nhưng ở một thời điểm nào đó sẽ có sự tương tác, phối hợp với nhau. 

 

Ông Nguyễn Sơn cũng cho biết, đấu thầu qua mạng là cơ chế còn khá mới mẻ tại Việt Nam, cho nên cần có sự vào cuộc của tất cả các bên tham gia. Tuy nhiên, thực tế triển khai thí điểm thời gian qua cho thấy, các bên liên quan vẫn chưa có sự tham gia tích cực. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do các bên vẫn chưa nhận thức một cách đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình; chưa có sự quyết tâm chính trị, cam kết rõ ràng của lãnh đạo các cấp; hay chưa có một đầu mối để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình triển khai đấu thầu qua mạng. Do đó, việc tổ chức Khóa tập huấn này là rất cần thiết, giúp nâng cao nhận thức của các bên liên quan để triển khai thành công đấu thầu qua mạng trong thời gian tới.

 Bích Thủy

ngocthanh