Cần chế tài mạnh hơn về sử dụng hàng Việt trong đấu thầu

(BĐT) -  Từ năm 2010 đến tháng 6/2015, Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức đấu thầu quốc tế đối với 78 gói thầu thuộc các dự án ODA với tổng giá trị các gói thầu đấu thầu quốc tế là 2.809,738 tỷ đồng, trong đó giá trị sử dụng vật tư, hàng hóa nhập khẩu là 1.88,13 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước cho biết, từ năm 2010 đến tháng 6/2015, Bộ NN&PTNT đã tổ chức đấu thầu quốc tế đối với 78 gói thầu thuộc các dự án ODA. Tổng giá trị các gói thầu đấu thầu quốc tế là 2.809,738 tỷ đồng, trong đó giá trị sử dụng vật tư, hàng hóa nhập khẩu là 1.88,13 tỷ đồng (chiếm 67% tổng giá trị hợp đồng).

Đối với các gói thầu áp dụng đấu thầu trong nước có sử dụng vật tư, hàng hóa nhập khẩu, tính từ năm 2010 đến nay, Bộ NN&PTNT đã lựa chọn nhà thầu các gói thầu có sử dụng hàng hóa, vật tư nhập khẩu với tổng giá trị là 13.524,597 tỷ đồng, trong đó hàng nhập khẩu là 4.004,718 tỷ đồng (chiếm 30% tổng giá trị hợp đồng).

Bên cạnh những kết quả đạt được, một trong những hạn chế của việc thực hiện chủ trương này theo Bộ NN&PTNT là kỹ thuật, chất lượng, giá thành của vật tư, hàng hóa trong nước chưa hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư, bên mời thầu, đặc biệt là các sản phẩm thiết bị kỹ thuật cao.

Hiện nay, Danh mục các loại vật tư, thiết bị trong nước đã sản xuất được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thường niên tạo thuận tiện cho các chủ đầu tư, bên mời thầu tra cứu và cập nhật kịp thời trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ngăn chặn sai sót, đảm bảo hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, theo Bộ NN&PTNT, việc cập nhật danh mục này kèm theo tiêu chuẩn, quy cách, đặc tính kỹ thuật cần thực hiện thường xuyên hơn; đồng thời có những chế tài cụ thể để xử phạt hành vi vi phạm, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Lê Xuân

Tin liên quan