Bộ TN&MT: Đưa yêu cầu sử dụng hàng hóa trong nước vào HSMT

Việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước thông qua công tác đấu thầu tại các dự án sử dụng vốn nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã đem lại nhiều hiệu quả
Bộ TN&MT: Đưa yêu cầu sử dụng hàng hóa trong nước vào HSMT

Việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước thông qua công tác đấu thầu tại các dự án sử dụng vốn nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực đối với nền sản xuất trong nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. 

IMG

Tỷ lệ vật tư, hàng hóa nhập khẩu được Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng chiếm tới 95,35%. Ảnh: Nhã Chi

Đây là nhận định của Bộ TN&MT tại Báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước thực hiện từ năm 2010 đến tháng 6/2015.

Theo Báo cáo, khi phân chia các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc căn cứ tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án thì các đơn vị, chủ đầu tư đã chú ý bảo đảm gói thầu có quy mô hợp lý, phù hợp với điều kiện năng lực của nhà thầu trong nước, bảo đảm các điều kiện cạnh tranh tối đa cho các doanh nghiệp trong nước nhận được hợp đồng, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong nước.

Một minh chứng rõ nét là kể từ năm 2010 đến tháng 6/2015, tại các dự án của Bộ TN&MT, không có gói thầu nào thực hiện đấu thầu quốc tế mà đều thực hiện đấu thầu trong nước. Tuy nhiên, trong lĩnh vực TN&MT, hiện nay vẫn còn một số hàng hóa Việt Nam chưa sản xuất được bắt buộc phải nhập khẩu từ nước ngoài như: những thiết bị dùng để điều tra cơ bản về TN&MT trong các lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, đo đạc và bản đồ, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo… Do đó, mặc dù tổ chức đấu thầu trong nước, nhưng tại một số gói thầu, nhà thầu Việt Nam vẫn phải nhập khẩu các loại vật tư, hàng hóa nêu trên từ nước ngoài để cung cấp thực hiện gói thầu. Đặc biệt, giá trị hàng hóa nhập khẩu tại các gói thầu này là rất cao. 

Trong tổng số các gói thầu sử dụng vật tư, hàng hóa được nhập khẩu nêu trên, tỷ lệ vật tư, hàng hóa nhập khẩu được sử dụng chiếm tới 95,35%, trong đó tỷ lệ này đối với lĩnh vực mua sắm hàng hóa là 95,37%, lĩnh vực xây lắp là 95,09%. Do đó, đây cũng là vấn đề cần xem xét đối với việc phát triển các ngành hàng sản xuất trong nước. 

Theo Báo cáo, nhìn chung công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu sử dụng vật tư, vật liệu và hàng hóa nhập khẩu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước tại Bộ TN&MT ít xảy ra vướng mắc. Có thể thấy rằng, Bộ TN&MT đã thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 494/CT-TTg.

Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đến khoa học kỹ thuật, công nghệ có kế hoạch nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm nội địa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung và nhu cầu vật tư, hàng hóa thuộc lĩnh vực TN&MT nói riêng.

 Kim Hoa - Bích Thủy

 

ngocthanh