Bổ sung vốn cho dự án nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai giai đoạn 1.
Bổ sung vốn cho dự án nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai giai đoạn 1.

 

Xem xét đề xuất này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc bổ sung vốn đối ứng cho Dự án để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của gói thầu Mua sắm ray ghi thuộc Dự án. Trên cơ sở đó, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GTVT tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án theo thẩm quyền, đúng quy định.

 

Giai đoạn 1 của Dự án có chiều dài 285km. Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Bộ GTVT cho biết, đến thời điểm này một số gói thầu của Dự án đã về đích trước thời hạn so với hợp đồng từ 3 - 6 tháng, và đã chính thức thông xe toàn tuyến vào ngày 25/4/2015. Giai đoạn 1 của Dự án có tổng mức đầu tư 166,46 triệu USD, tương đương 3.434 tỷ VNĐ, bao gồm: vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vốn vay của Tổng vụ Ngân khố Pháp (DGTresor) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 16,71 triệu USD.

 

Gói thầu Mua sắm ray ghi (RP) sử dụng nguồn vốn vay của Tổng vụ Ngân khố Pháp (DGTresor) thông qua Hợp đồng số 21/HDYVLC-RP với Công ty TATA Steel (Pháp). Tổng giá trị gói thầu là 30,3 triệu Euro được sử dụng để mua sắm hơn 22.000 tấn ray P50 và 14 bộ ghi P50 trên tà vẹt bê tông dự ứng lực có xuất xứ từ Pháp.

Hải Bình

ngocthanh