Bổ sung kết quả thực hiện năm 2014 của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định số 3144/QĐ-BGTVT (QĐ3144) về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2014 của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng
Bổ sung kết quả thực hiện năm 2014 của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định số 3144/QĐ-BGTVT (QĐ3144) về việc điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện năm 2014 của nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư.

 

Theo đó, đối với nhà thầu là Công ty CP Xây dựng và Thương mại 343, theo Quyết định số 1450/QĐ-BGTVT (QĐ1450) ngày 23/4/2015 của Bộ GTVT chưa đánh giá thì được điều chỉnh tại QĐ3144 là đáp ứng yêu cầu. Các nhà thầu là Công ty CP Việt Ren, Công ty CP Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương theo số QĐ1450 đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu thì tại QĐ3144 được điều chỉnh là trung bình. Đối với Công ty CP Nam Tân theo theo QĐ1450 đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu thì được điều chỉnh trong QĐ3144 là đáp ứng yêu cầu. 

IMG

Bên cạnh đó, QĐ3144 của Bộ trưởng Bộ GTVT cũng kèm theo Phụ lục tổng hợp kết quả đánh giá nhà thầu, trong đó ghi rõ 444 mã số nhà thầu và tên nhà thầu, số gói thầu thực hiện đáp ứng yêu cầu; 32 nhà thầu trung bình và 40 nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.

BK

ngocthanh