Bộ Nội vụ: Các gói thầu EPC gặp khó khăn do thiếu vốn

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, nhìn chung, trong năm 2014, các đơn vị thuộc Bộ đều chấp hành đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu
Bộ Nội vụ: Các gói thầu EPC  gặp khó khăn do thiếu vốn

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, nhìn chung, trong năm 2014, các đơn vị thuộc Bộ đều chấp hành đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và chưa phát hiện có vi phạm nào về đấu thầu cần xử lý.

 

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho biết, một số gói thầu thực hiện theo hợp đồng EPC thực hiện trong năm 2014 còn gặp nhiều khó khăn như 1 gói thầu EPC thuộc dự án Kho lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ và phim, ảnh, ghi âm; 1 gói thầu EPC thuộc dự án Phân hiệu Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương II tại Đà Lạt. Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2014, Bộ này đã tăng cường giám sát việc thực hiện các gói thầu thực hiện theo hợp đồng EPC. Nhìn chung, các nhà thầu đã thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết, nhưng do vốn được cấp không đáp ứng tiến độ của các gói thầu nên dẫn đến tình trạng nợ đọng vốn. Để khắc phục khó khăn này, Bộ Nội vụ đã báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng vốn để tiếp tục thực hiện các gói thầu này, hoàn thành đúng tiến độ.

IMG

Tại Bộ Nội vụ, công tác tổ chức phổ biến, quán triệt và tập huấn Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cho những người làm công tác kế hoạch, tài chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ đang được tăng cường

 

Ảnh: Tiên Giang

Trong năm 2014, Bộ Nội vụ đã thực hiện 259 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước cho đầu tư phát triển, mua sắm tài sản sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên. Tổng giá dự toán các gói thầu được phê duyệt là 109.372 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm so với giá trúng thầu còn thấp (đạt 1,97%). Về hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu vẫn chiếm đa số với 188/259 gói thầu, chiếm 72,5%, trong khi đó, hình thức đấu thầu rộng rãi chỉ chiếm 8,4%.

 

Đánh giá về chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu, Bộ Nội vụ cho biết, do công tác đấu thầu ở các đơn vị không thường xuyên, nên đội ngũ tham gia hoạt động đấu thầu không có nhiều kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp không cao, do đó, các đơn vị thuộc Bộ thường thuê tư vấn đấu thầu. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng này, Bộ Nội vụ cũng đặt ra các mục tiêu trong năm 2015 này là sẽ tăng cường tổ chức phổ biến, quán triệt và tập huấn cho những người làm công tác kế hoạch, tài chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ để áp dụng và thực hiện theo những quy định mới trong Luật Đấu thầu năm 2013 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu.

Thanh Tú

ngocthanh