Bộ NN&PTNT yêu cầu báo cáo việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong đấu thầu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Văn bản số 7443/BNN-XD yêu cầu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu
Bộ NN&PTNT yêu cầu  báo cáo việc sử dụng  vật tư, hàng hóa  sản xuất trong nước trong đấu thầu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Văn bản số 7443/BNN-XD yêu cầu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước.

 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị trong phạm vi các dự án, nguồn vốn đã được Bộ giao quản lý báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg. Nội dung báo cáo thực hiện theo Công văn số 6101/BKHĐT-QLĐT ngày 31/8/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ gửi về. Thời hạn các đơn vị nộp báo cáo là trước ngày 5/10/2015.

 

Trước đó, tại Công văn số 6101/BKHĐT-QLĐT ngày 31/8/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu, các bộ, cơ quan ngang bộ; các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg. Hạn chót nộp báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư là trước ngày 15/10 tới để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 Thanh Tú

 

ngocthanh