Bộ NN&PTNT tiết kiệm hơn 700 tỷ đồng thông qua đấu thầu trong năm 2014

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, ngay khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Bộ đã phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ NN&PTNT tiết kiệm hơn 700 tỷ đồng thông qua đấu thầu trong năm 2014

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, ngay khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Bộ đã phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến các quy định mới của pháp luật về đấu thầu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế trong hoạt động này.

 

Bên cạnh đó, để tăng cường quản lý hoạt động đấu thầu, Bộ NN&PTNT đã ban hành Chỉ thị số 2069/CT-BNN-TTr về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước. Bộ đã chỉ thị cho các đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm túc 2 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động đấu thầu là Chỉ thị số 1315/CT-TTg về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả đấu thầu và Chỉ thị số 37/CT-TTg về chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. 

IMG

Trong năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 1.006 gói thầu, với tổng giá trị là 7.717,45 tỷ đồng

 Ảnh: LTT

Bộ NN&PTNT cũng cho biết, trong năm 2014, tại các gói thầu của Bộ, việc lập hồ sơ mời thầu (HSMT), báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, cung cấp thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu cơ bản tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu.

 

Hoạt động phân cấp trong đấu thầu được các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các tổ chức thẩm định thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được người quyết định đầu tư phê duyệt, thực hiện đúng chức năng và trách nhiệm được phân cấp trong công tác lựa chọn nhà thầu. Người quyết định đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và xử lý kiến nghị trong đấu thầu thuộc thẩm quyền (nếu có) hoặc các tình huống phức tạp có khiếu kiện trong đấu thầu. 

 

Công tác kiểm tra về đấu thầu cũng được Bộ NN&PTNT quan tâm đặc biệt. Bộ đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục, Cục, Vụ quản lý dự án được phân công chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm để Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu trong việc kiểm tra (nếu có). 

 

Trong năm 2014, các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức 14 đợt kiểm tra công tác đấu thầu đối với chủ đầu tư, dự án. Nhìn chung, các chủ đầu tư cơ bản tuân thủ các thủ tục, trình tự quy định trong đấu thầu, không có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra đã phát hiện một số chủ đầu tư còn sai sót trong việc lập, thẩm định phê duyệt HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu… Cụ thể, thời gian lựa chọn nhà thầu chưa đúng với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chất lượng HSMT, hồ sơ yêu cầu chưa tốt dẫn đến lúng túng trong đánh giá hoặc trong thương thảo, ký hợp đồng do việc dập khuôn, máy móc trong soạn thảo nội dung HSMT, điều kiện nêu trong HSMT không rõ ràng, chung chung; việc tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của một số gói thầu chưa thực sự tốt do tổ chuyên gia còn thiếu, yếu về năng lực, kinh nghiệm.

 

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, trong năm 2014, Bộ đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 1.006 gói thầu, với tổng giá trị gói thầu là 7.717,45 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 7.009,984 tỷ đồng. Qua đấu thầu đã giảm được 707,46 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 9,17%.

 

Trong tổng số gói thầu nêu trên, có 450 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, với tổng giá trị là 1.118,2 tỷ đồng (chiếm 16% giá trị trúng thầu). Số lượng gói thầu chỉ định thầu nhiều là do các tiểu dự án vốn ODA, các dự án vốn ngân sách nhỏ do các viện nghiên cứu, các chi cục, các trường, trung tâm làm chủ đầu tư có rất nhiều gói thầu tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị nhỏ (thậm chí giá gói thầu chỉ từ 2 - 10 triệu đồng) như các gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán, tư vấn thẩm định giá, bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ…

Ngô Trần

ngocthanh