Bình Thuận: Năng lực đội ngũ cán bộ đấu thầu cấp xã còn yếu

Theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận, đến nay, hầu hết đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tham gia các khóa học và được cấp chứng chỉ
Bình Thuận: Năng lực đội ngũ cán bộ đấu thầu cấp xã còn yếu

Theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận, đến nay, hầu hết đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tham gia các khóa học và được cấp chứng chỉ về đấu thầu. Nhiều đơn vị là các cơ quan nhà nước, chủ đầu tư, tư vấn đã cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu. 

 

Tuy nhiên, năng lực cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu của một số chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đấu thầu vẫn còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được các quy định mới của Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, dẫn đến còn lúng túng trong quá trình tổ chức đấu thầu, nhất là xử lý tình huống trong đấu thầu. 

IMG

Đáng chú ý, nhận xét về năng lực của đội ngũ cán bộ đấu thầu cấp xã trên địa bàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận thẳng thắn chia sẻ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã còn yếu, chưa được đào tạo bài bản cũng như thiếu kinh nghiệm, khiến công tác đấu thầu còn không ít hạn chế. Vì vậy, khi kiểm tra, thanh tra công tác đấu thầu tại một số đơn vị trên địa bàn trong năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát hiện ra một số tồn tại, vi phạm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong công tác đấu thầu như: đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, ký hợp đồng chưa đúng hoặc chưa đủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

 

Kết quả lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014 cũng cho thấy, tỷ lệ các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu vẫn “lấn lướt” so với hình thức đấu thầu rộng rãi.

T.H

ngocthanh