Bình Phước: Đưa phần khối lượng một số dự án BOT đã thực hiện vào các dự án vốn trái phiếu chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về chủ trương đưa phần khối lượng các dự án BOT
Bình Phước: Đưa phần  khối lượng một số dự án BOT đã thực hiện vào các dự án vốn trái phiếu chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về chủ trương đưa phần khối lượng các dự án BOT đã thực hiện vào các dự án vốn trái phiếu chính phủ (TPCP).

 

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản về chủ trương đưa chi phí của phần khối lượng do các dự án BOT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38 và đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành (các dự án BOT) đã thực hiện vào tổng mức đầu tư điều chỉnh của các dự án sử dụng vốn TPCP để thanh toán cho các nhà đầu tư.

 

Về nội dung này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý về nguyên tắc toàn bộ chi phí (chi phí xây lắp, giải phóng mặt bằng, chi phí khác, lãi vay) của phần khối lượng do các dự án BOT trên đã thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư điều chỉnh của các dự án sử dụng vốn TPCP để thanh toán cho các nhà đầu tư theo đúng quy định.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, UBND tỉnh Bình Phước thực hiện thanh lý các hợp đồng BOT với các nhà đầu tư BOT theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1435/TTg-KTN ngày 9/9/2013.

T.K

 

ngocthanh