Bệnh viện Phụ sản Trung ương mở 4 gói thầu mua sắm hàng hóa hơn 330,55 tỷ đồng

(BĐT) - Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức mở thầu 4 gói thầu thuộc Dự án Mua hóa chất, vật tư, dụng cụ y tế tiêu hao và khí y tế năm 2016 bằng nguồn viện phí và bảo hiểm y tế.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương mở 4 gói thầu mua sắm hàng hóa hơn 330,55 tỷ đồng

Tham dự Lễ mở thầu, PGS.TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện cho biết: Tổng số lượng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu của 4 gói thầu là 73 nhà thầu, tuy nhiên chỉ có 70 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, thực tế chỉ có khoảng 30 nhà thầu tham dự lễ mở thầu. “Việc càng nhiều nhà thầu tham gia sẽ giúp cho Bệnh viện có thể chọn lựa được nhà thầu có năng lực, có chất lượng hàng hóa và giá cả cạnh tranh. Do đó, các cuộc thầu phải được tổ chức công bằng, minh bạch và trung thực”, ông Vũ Bá Quyết nhấn mạnh.

Ông Lê Đình Cường – Trưởng phòng Phòng Vật tư thiết bị của Bệnh viện cho biết, Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt khoảng 330,55 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế.

Các gói thầu đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi và đảm bảo tiến độ như kế hoạch đã đề ra trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt (quý III – IV/2016).

Dự án gồm có 4 gói thầu, gồm: Gói thầu số 1: Vật tư, dụng cụ y tế tiêu hao thông thường; Gói thầu số 2: Hóa chất, vật tư, dụng cụ y tế tiêu hao dùng trong hỗ trợ sinh sản; Gói thầu số 3: Hóa chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm; Gói thầu số 4: Khí y tế. Mỗi gói thầu đều có nhiều danh mục. Cụ thể, Gói 1 có 178 danh mục; Gói 2 là 90 danh mục; Gói 3 có 456 danh mục; Gói 4 có 5 danh mục. Giá gói thầu lần lượt là 75,887 tỷ đồng, 110,517 tỷ đồng; 143,176 tỷ đồng và 3,94 tỷ đồng.

Thông tin tại Lễ mở thầu, ông Cường cho biết, Gói thầu số 1 có 39 nhà thầu mua HSMT và có 34 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định. Gói thầu số 2 có có 7 nhà thầu mua HSMT và có 5 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định. Gói thầu số 3 có 24 nhà thầu mua HSMT và có 21 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định. Gói thầu số 4 có 3 nhà thầu mua HSMT và nộp HSDT đúng quy định.

Báo Đấu thầu sẽ tiếp tục thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu triển khai các gói thầu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bích Thủy