Bệnh viện Phụ sản Trung ương đấu thầu thuốc lần 4 năm 2018

(BĐT) - Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa cho biết, trong quý III/2018, Bệnh viện sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua sơ tuyển, không qua mạng) đối với 2 gói thầu lớn mua sắm hàng hóa với tổng giá dự toán được duyệt là 181.181 triệu đồng. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Các gói thầu này nằm trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 4 năm 2018 của Bệnh viện.

Thứ nhất là Gói thầu Thuốc theo tên generic, có giá dự toán là 111.044 triệu đồng. Thứ 2 là Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, có giá dự toán là 70.136 triệu đồng.

 

Tuấn Dũng