Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM công bố kết quả 2 gói thầu mua thuốc

(BĐT) - Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu có giá trị hơn 850 tỷ đồng. Cả 2 gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi trong nước.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất là Gói thầu số 1 Thuốc theo tên generic, có giá gói thầu 446.843 triệu đồng, có 109 nhà thầu trúng thầu.

Thứ 2 là Gói thầu số 3 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có giá gói thầu 410.492 triệu đồng, có 11 nhà thầu đã trúng thầu. Trong đó, Công ty CP Dược liệu Trung ương 2 có tổng giá trị trúng thầu lên tới 268.882 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương có tổng giá trúng thầu 85.442 triệu đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng của Gói thầu số 1 và Gói thầu số 3 là 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định. 

Khánh Ngọc