Bên mời thầu chây ì thanh toán chi phí đăng thông tin

(BĐT) - Trong danh sách Báo Đấu thầu tổng hợp về các trường hợp bên mời thầu (BMT) không nghiêm túc thực hiện việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu theo đúng quy định pháp luật, có nhiều đơn vị cố tình chây ì không thực hiện nghĩa vụ thanh toán chi phí đăng tải thông tin đấu thầu.
Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Ảnh: Huyền Trang
Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC. Ảnh: Huyền Trang

Chây ỳ, đùn đẩy trách nhiệm?

Báo Đấu thầu ra đời theo quy định của Luật Đấu thầu, thực hiện chức năng công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu. Trong quá trình tiếp nhận, xử lý và đăng tải thông tin cũng như các kiến nghị, phản ánh về hoạt động đấu thầu trên cả nước, chúng tôi thường xuyên liên hệ với các đơn vị liên quan, đặc biệt là các chủ đầu tư/BMT.

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp, BMT cung cấp thông tin không xác thực, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc tiếp cận thông tin; đồng thời gây khó khăn, làm mất nhiều thời gian của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình quản lý hoạt động đấu thầu. Trong số đó, nhiều BMT có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, chây ì, không chịu thanh toán chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định.

Đơn cử như trường hợp một đơn vị có trụ sở ngay tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đơn vị này có 7 gói thầu được đăng tải thông tin đấu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (HTMĐTQG) và Báo Đấu thầu. Theo thông tin đăng tải, đây là 7 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Trong quá trình liên lạc để hướng dẫn BMT này thực hiện thanh toán chi phí đăng tải thông tin theo quy định tại Khoản 9 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Điều 30, Điều 32 và Điều 35 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC (TT07), chúng tôi đã gặp tình huống như sau: Liên lạc qua số điện thoại do BMT cung cấp theo thông báo mời thầu do đơn vị này tự đăng tải trên HTMĐTQG thì không có người nghe máy. Lần theo tên BMT, chúng tôi tìm được số điện thoại của vị Phó Giám đốc của đơn vị này công bố trên trang web của BMT. Khi chúng tôi liên lạc với vị Phó Giám đốc này thì nhận được câu trả lời: “Không thuộc phạm vi giải quyết, đề nghị liên hệ với Giám đốc Trung tâm”. Sau nhiều lần liên hệ Giám đốc Trung tâm theo số điện thoại được cung cấp thì kết quả vẫn là… không có người nghe máy. Cho đến thời điểm này, BMT vừa nêu vẫn chưa thanh toán chi phí đăng tải thông tin cho Báo Đấu thầu.

Một số trường hợp khác, sau nhiều lần liên lạc, cuối cùng chúng tôi cũng kết nối được với BMT, nhưng sau đó thì số điện thoại của BMT luôn trong tình trạng không thể liên lạc được. Ngoài ra, còn không ít trường hợp BMT đùn đẩy trách nhiệm, gọi theo số máy BMT đăng ký trong thông báo mời thầu thì từ số máy này chỉ sang số máy kia, không ai nhận trách nhiệm giải quyết công việc…

Trách nhiệm giải trình và thanh toán chi phí

Luật Đấu thầu (Điểm i Khoản 1, Điểm i Khoản 2 và Điểm l Khoản 3 Điều 75) đã quy định rõ trách nhiệm của BMT trong việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu và HTMĐTQG; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định… theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Luật Đấu thầu (Khoản 3 Điều 79) cũng quy định, BMT tham gia HTMĐTQG phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải lên HTMĐTQG khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình.

Trách nhiệm giải trình và tuân thủ các quy định liên quan đến việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu cũng được nêu rõ tại Điều 35 TT07.

Bên cạnh trách nhiệm giải trình, trách nhiệm thanh toán chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu là một trong những nội dung trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí tham gia HTMĐTQG được quy định tại Khoản 9 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đã được hướng dẫn cụ thể tại TT07. Trong đó, Điều 35 TT07 nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thanh toán chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên Báo Đấu thầu và chi phí thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Trước tình trạng nêu trên, Bộ KH&ĐT vừa ban hành Văn bản số 1873/BKHĐT-QLĐT nhằm đôn đốc thực hiện việc cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên HTMĐTQG. Tại Văn bản này, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ; các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Sở KH&ĐT, Sở Tài Chính; các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước đôn đốc, chấn chỉnh các chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan mua sắm do mình quản lý nghiêm túc thực hiện thanh toán chi phí cho Báo Đấu thầu.

Danh sách do Báo Đấu thầu tổng hợp về các BMT chưa thanh toán chi phí đăng tải thông tin đấu thầu nằm trong diện thường xuyên không liên lạc được qua điện thoại hoặc gửi công văn không có phản hồi hoặc công văn bị trả về do thông tin về địa chỉ do BMT cung cấp không chính xác hoặc đùn đẩy trách nhiệm giải quyết công việc… hiện có sự “góp mặt” của rất nhiều BMT từ Bắc chí Nam. Đơn cử như: Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn; Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; UBND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Phòng NN&PTNT huyện Điện Biên Đông; Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Viễn thông Lạng Sơn; Tổng công ty Sông Đà; Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Đô Lương; Bưu điện TP. Hà Nội; Viện Công nghệ mới - viện khoa học và công nghệ quân sự; Ban QLDA Quản lý rủi ro thiên tai; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang,…

Thùy Dương