Ban Quản lý dự án giảm nghèo huyện Lăk (tỉnh Đăk Lăk): Đổi thời gian chưa minh bạch

(BĐT) - Ngày 25/5/2017, Ban Điều phối Trung ương Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (gọi tắt là Ban Điều phối TW Dự án) đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư giải trình công tác đóng/mở thầu tại Ban QLDA huyện Lăk ngay sau khi Báo Đấu thầu đăng tải bài viết “BQL dự án giảm nghèo huyện Lăk (Đăk Lăk): Đánh tráo thời điểm mở thầu?”.
Gói thầu Đường giao thông liên xã Đắk Nuê - Krông Nô huyện Lăk do Ban QLDA Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Lăk làm chủ đầu tư. Ảnh: Lê Tiên
Gói thầu Đường giao thông liên xã Đắk Nuê - Krông Nô huyện Lăk do Ban QLDA Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Lăk làm chủ đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Chưa tuân thủ Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Tại Văn bản số 106/BĐPTW-ĐT ngày 25/5/2017, Ban Điều phối TW Dự án cho biết, ngày 24/5/2017, Ban đã nhận được phản ánh của Ngân hàng Thế giới (WB) về công tác đóng/mở thầu Gói thầu Đường giao thông liên xã Đắk Nuê - Krông Nô (từ Quốc lộ 27 đến ngã ba buôn Đắk Sar) huyện Lắk (đã được Báo Đấu thầu phản ánh) do Ban QLDA Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Lăk làm chủ đầu tư.

Theo đó, qua các nội dung phản ánh của nhà thầu đăng trên Báo Đấu thầu, Ban Điều phối TW Dự án nhận thấy công tác mở thầu tại Ban QLDA huyện Lăk tồn tại một số vấn đề. Cụ thể là việc mở thầu vào ngày nghỉ (Chủ nhật ngày 7/5/2017) vẫn có thể tiến hành được như bình thường, nhưng Ban QLDA huyện Lăk đã điều chỉnh thời gian, gây phức tạp trong công tác đấu thầu và phải xử lý tình huống.

Ban Điều phối TW Dự án cho rằng, công tác xử lý trong việc thay đổi thời gian đóng thầu/mở thầu của Ban QLDA huyện Lăk là chưa minh bạch. Một số thư gửi bị bưu điện trả lại nhưng không thấy Ban QLDA có giải trình nào liên quan đến việc thông báo để các nhà thầu xác nhận lại. Trong khi tại hồ sơ mời thầu (HSMT) mẫu Mục 8.3 Chỉ dẫn nhà thầu đã ghi rõ: “Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư là đã nhận được các phụ lục sửa đổi HSMT theo một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc email”.

Về việc thay đổi thời gian đóng/mở thầu, Ban Điều phối TW Dự án nhận định, Ban QLDA huyện Lăk thực hiện điều chỉnh thời gian đóng/mở thầu chưa tuân thủ theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, Khoản d Điều 7 (Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu) của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định tại các điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo Đấu thầu”. 

Báo cáo kết quả rà soát trước 30/5/2017

Gói thầu Đường giao thông liên xã Đắk Nuê - Krông Nô (từ Quốc lộ 27 đến ngã ba buôn Đắk Sar) huyện Lắk; hạng mục: Nền móng, mặt đường và công trình thoát nước thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên. Theo nội dung thông báo mời thầu đăng trên Báo Đấu thầu, thời điểm đóng thầu gói thầu trên là 8h ngày 7/5/2017, mở thầu lúc 9h ngày 7/5/2017 nhưng trên thực tế, gói thầu này đã được thay đổi thời điểm đóng, mở thầu sang sáng ngày 8/5/2017.
Theo Ban Điều phối TW Dự án, Ban QLDA huyện Lăk gửi HSMT và bản vẽ thiết kế thi công công trình cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Trang Anh vào ngày 5/5/2017, bao gồm nội dung điều chỉnh thời gian nộp và mở thầu trong khi theo hướng dẫn tại HSMT mẫu, Chương II – Bảng dữ liệu đấu thầu, Mục Chỉ dẫn nhà thầu 8.3 đã ghi rõ: Số ngày quy định phải đủ dài để nhà thầu xem xét sửa đổi khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu và không ít hơn 3 ngày làm việc. Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Trang Anh nhận được thông tin về thay đổi thời điểm đóng thầu chưa đến 1 ngày làm việc do thời hạn ban đầu của việc mở thầu là ngày 7/5/2017 (ngày 6 và ngày 7/5/2017 là ngày nghỉ).

Tại Văn bản số 106/BĐPTW-ĐT, Ban Điều phối TW  Dự án đề nghị Ban QLDA Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đăk Lăk chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nêu trên và báo cáo kết quả bằng văn bản về Ban Điều phối TW Dự án, WB trước ngày 30/5/2017; chỉ đạo thực hiện kiểm điểm trách nhiệm và kỷ luật đối với các cán bộ không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có).

Bích Thảo

Tin liên quan