An Giang cấm 9 nhà thầu tham gia đấu thầu do thông thầu

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, UBND tỉnh An Giang cho biết, trong năm 2014, UBND Tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) triển khai kế hoạch hoạt động thanh tra, kiểm tra về
An Giang cấm 9 nhà thầu  tham gia đấu thầu do thông thầu

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, UBND tỉnh An Giang cho biết, trong năm 2014, UBND Tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) triển khai kế hoạch hoạt động thanh tra, kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn toàn Tỉnh, báo cáo UBND Tỉnh nhằm hướng dẫn trình tự thủ tục đối với các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư để công tác đấu thầu càng ngày càng hiệu quả, công khai, minh bạch. 

 

Cụ thể, trong năm 2014, Sở KH&ĐT tỉnh An Giang đã tiến hành kiểm tra công tác đấu thầu tại 4 đơn vị trên địa bàn Tỉnh từ tháng 12/2014 - 1/2015. Trong quá trình kiểm tra, Sở KH&ĐT đã phát hiện một số nội dung các đơn vị được kiểm tra chưa tuân thủ đầy đủ theo các quy định của Luật Đấu thầu; qua đó đã có nhắc nhở và đề nghị các đơn vị phải chấp hành đầy đủ theo các trình tự thủ tục trong lĩnh vực đấu thầu.

 

Đối với việc xử lý vi phạm về đấu thầu, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 và Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 2/2/2015 xử lý 9 nhà thầu vi phạm về đấu thầu bằng hình thức cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang do các nhà thầu này đã có hành vi thông thầu.

IMG

Bên cạnh đó, UBND tỉnh An Giang cũng xác định những hạn chế, tồn tại trong quản lý và thực hiện đấu thầu năm 2014 cần phải khắc phục trong thời gian tới là một số đơn vị tư vấn đấu thầu trên địa bàn Tỉnh chủ yếu hoạt động tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, nên còn hạn chế về kinh nghiệm khi thực hiện tư vấn đấu thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa (máy móc, thiết bị công nghệ cao, hiện đại…); một số đơn vị tư vấn đấu thầu chưa đi sâu vào nghiên cứu hồ sơ thiết kế của gói thầu, đưa ra yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn xét thầu còn chung chung, rập khuôn; tỷ lệ áp dụng hình thức đấu thầu đối với các gói thầu có giá trị trong hạn mức được phép chỉ định thầu là rất thấp, đa số các chủ đầu tư đều đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu do để rút ngắn được thời gian lựa chọn nhà thầu và sớm đưa công trình vào sử dụng. 

 

UBND tỉnh An Giang cho biết, trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh An Giang đã thực hiện 2.572 gói thầu với giá dự toán được duyệt là 1.783.088,503 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.689.121.793 triệu đồng (giảm 93,966,71 triệu đồng so với giá dự toán được duyệt, đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,27%). Trong đó, chỉ định thầu là 2.277 gói thầu (chiếm 92,42% tổng số gói thầu), đấu thầu rộng rãi là 129 gói, tự thực hiện 49 gói, chào hàng cạnh tranh là 8 gói, mua sắm trực tiếp 5 gói và đấu thầu hạn chế là 4 gói. So sánh tỷ lệ tiết kiệm giữa các hình thức đấu thầu được thực hiện trong các năm 2013, 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang cho thấy, hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh thường có tỷ lệ tiết kiệm cao hơn các hình thức khác (từ 2,9 - 8,6% trở lên), trong khi đó, hình thức chỉ định thầu, tự thực hiện và đấu thầu hạn chế có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp (dưới 2,5%).

Bích Thảo

ngocthanh