23 gói thầu mở thầu điện tử trong ngày 27/6

(BĐT) - Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến 16h45 ngày 27/6, có 23 gói thầu được mở thầu điện tử trong ngày, trong đó có 16 gói mua sắm hàng hóa, 7 gói xây lắp. Đây là số gói thầu khá lớn mở thầu điện tử trong 1 ngày.

Trong số các gói thầu đã mở thầu, một số gói có số lượng nhà thầu tham dự khá đông. Trong đó, Gói thầu 12-16: Cáp đồng trần 95mm2 do Công ty Điện lực Chợ Lớn là chủ đầu tư có 9 nhà thầu nộp HSDT. Giá gói thầu này là 1,017 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Công ty CP Địa ốc Cáp điện Thịnh Phát là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất 718,32 triệu đồng; Công ty CP Điện Cơ chào giá cao nhất 1,004 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự, như Gói thầu số 2: Cung cấp máy chủ, máy tính, máy in A3, máy scan A3 do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng là chủ đầu tư; Gói thầu Thiết bị dự án thành phần Xây dựng bộ sưu tập mẫu năm 2016 do Viện Sinh thái học miền Nam là chủ đầu tư...

Việt Thắng