189 nhà thầu tham gia gói thầu vật tư tại Bệnh viện Chợ Rẫy

(BĐT) - Ngày 26/12/2018, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tổ chức đóng/mở thầu Gói thầu Vật tư y tế tiêu hao lần 2 năm 2018 gồm 1.905 mục thuộc dự án cùng tên. Đây là một gói thầu lớn, thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu sử dụng nguồn vốn huy động từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 8 giờ 30 ngày 30/11/2018 đến 8 giờ 30 ngày 26/12/2018. Gói thầu có bảo đảm dự thầu là 39.675.770.530 đồng.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công bố trước đó, gói thầu có giá dự toán là 1.587.030.821.201 đồng.

Ghi nhận tại buổi mở thầu cho thấy, trong thời gian phát hành HSMT, có 198 nhà thầu mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu, có 189 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) theo đúng quy định. Sau khi thực hiện các bước kiểm tra tình trạng niêm phong của HSDT, Bên mời thầu đã tiến hành các thủ tục đóng/mở thầu.

189 hồ sơ đề xuất kỹ thuật đã được mở và công khai các thông tin chủ yếu như thời gian hiệu lực của hồ sơ, giá trị, thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu, thời gian thực hiện hợp đồng… Hồ sơ đề xuất tài chính của 189 nhà thầu được tiến hành thủ tục niêm phong.

Trong danh sách 189 nhà thầu tham dự gói thầu nói trên, đa số đến từ Hà Nội và TP.HCM, còn lại đến từ Bình Dương, Bình Định, Đà Nẵng…

Năm 2017, Gói thầu số 1 Vật tư y tế tiêu hao gồm 1.834 mặt hàng thuộc Dự án Đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao lần 2 năm 2017 được Bệnh viện Chợ Rẫy công bố kết quả đã chọn được 164 nhà thầu trúng thầu. Gói thầu này có giá trị 1.345.574.966.900 đồng, giá trúng thầu là 1.233.608.776.232 đồng. Năm 2016, tại Gói thầu Vật tư y tế tiêu hao gồm 1.597 danh mục giá trị 893.632.262.502 đồng, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chọn được 145 nhà thầu trúng thầu với giá 795.505.595.530 đồng.

Văn Huyền