13 đơn vị không báo cáo thực hiện Chỉ thị 494

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có danh sách các đơn vị không nộp báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Trong số các đơn vị này, có 3 bộ (Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế), 2 địa phương (UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh Tiền Giang), 3 tập đoàn (Tập đoàn Dệt - May Việt Nam, Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam). Ngoài ra, các đơn vị như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng chưa nộp báo cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, một số đơn vị còn nộp báo cáo muộn cũng được nêu tên như Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cá biệt, có đơn vị có gửi báo cáo bằng văn bản nhưng không có nội dung báo cáo về số liệu yêu cầu như Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thanh Tú

Tin liên quan