1 trong 2 nhà thầu nộp HSĐX không dự Lễ mở thầu

Đó là câu chuyện xảy ra tại Gói thầu NQ1-BHRR: Bảo hiểm rủi ro trong xây dựng thuộc dự án Thủy điện Nho Quế 1 (tỉnh Hà Giang).
1 trong 2 nhà thầu nộp HSĐX không dự Lễ mở thầu

Đó là câu chuyện xảy ra tại Gói thầu NQ1-BHRR: Bảo hiểm rủi ro trong xây dựng thuộc dự án Thủy điện Nho Quế 1 (tỉnh Hà Giang).

 

Theo Biên bản mở thầu sáng ngày 20/3/2015 tại Hà Nội, trong quá trình phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC) Gói thầu trên, đã có 8 nhà thầu tham gia mua HSYC gồm: (1) Công ty CP Bảo hiểm Pjico Hà Nội; (2) Tổng công ty CP Bảo Minh; (3) Công ty CP Bảo hiểm BIDV Thăng Long thuộc Tổng công ty Bảo hiểm BIDV; (4) Tổng công ty Bảo hiểm BIDV; (5) Tổng công ty Bảo hiểm PVI; (6) Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI; (7) Công ty CP Bảo hiểm hàng không; (8) Công ty Bảo hiểm Bảo Long Thăng Long thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Long. 

 

Bên mời thầu cho biết, trước thời điểm đóng thầu (ngày 18/3/2015), Bên mời thầu có nhận được 1 công văn thay đổi tên pháp nhân tham dự chào hàng cạnh tranh Gói thầu trên của nhà thầu. Tính đến thời điểm đóng thầu chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất (HSĐX) theo đúng quy định là: Liên danh nhà thầu Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Tổng công ty CP Bảo Minh - Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội và nhà thầu Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long Thăng Long thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Long. 

 

Trước tình huống có ít hơn 3 nhà thầu nộp HSĐX, theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 117) hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu, Bên mời thầu đã xin ý kiến của người có thẩm quyền trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả tài chính và kinh tế của Dự án, được sự cho phép của người có thẩm quyền, ngay trong buổi sáng ngày 20/3/2015, Bên mời thầu đã tiến hành mở thầu Gói thầu NQ1-BHRR: Bảo hiểm rủi ro trong xây dựng thuộc dự án Thủy điện Nho Quế 1 để làm cơ sở tiến hành các công việc tiếp theo.

 

Tham dự Lễ mở thầu có đại diện chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Về phía nhà thầu tham gia nộp HSĐX, chỉ có đại diện Liên danh nhà thầu Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Tổng công ty CP Bảo Minh - Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội tham dự Lễ mở thầu. 

Gói thầu NQ1-BHRR: Bảo hiểm rủi ro trong xây dựng thuộc dự án Thủy điện Nho Quế 1 do Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1 làm bên mời thầu, sử dụng vốn vay và vốn tự có. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh, thời gian phát hành HSYC từ 8h ngày 5/3/2015 đến 9h ngày 20/3/2015.

Tại Lễ mở thầu, ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Kinh tế của Tập đoàn BITEXCO, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu đã tuyên bố mở thầu và trình bày các điều kiện pháp lý cũng như thủ tục để tiến hành mở thầu. Qua kiểm tra niêm phong các HSĐX thì thấy công tác niêm phong, bảo mật được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc từ khi nộp HSĐX đến thời điểm mở thầu, không có HSĐX nào bị sai khác về niêm phong do các nhà thầu thực hiện. 

 

Qua ghi nhận của phóng viên Báo Đấu thầu, Lễ mở thầu Gói thầu trên được thực hiện công khai, minh bạch và phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu. Theo đó, Liên danh nhà thầu Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Tổng công ty CP Bảo Minh - Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội có giá đề xuất là 3.725.603.965 đồng; Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long Thăng Long thuộc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Long có giá đề xuất là 5.960.966.343 đồng. Cả 2 nhà thầu đều không có thư giảm giá và theo đại diện Bên mời thầu thì giá đề xuất trên của các nhà thầu đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. HSĐX của 2 nhà thầu đều có 1 bản chính và 5 bản sao, thời gian có hiệu lực của HSĐX là 90 ngày.

 

Đại diện Bên mời thầu cho biết, 1 trong 2 nhà thầu tham dự thầu Gói thầu trên đã đưa ra giá đề xuất cao hơn so với giá gói thầu. Và như đã phản ánh bên trên, nhà thầu này không có mặt tại Lễ mở thầu.

Bích Thảo

 

ngocthanh