Nhà nước đã thực hiện quyền mua cổ phần Vietnam Airlines

Ủy ban Quản lý vốn hiện sở hữu hơn 1,22 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ 86,16% vốn HVN.
Nhà nước đã thực hiện quyền mua cổ phần Vietnam Airlines

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vừa thông báo thực hiện mua 164,7 triệu cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines –UPCoM: HVN), qua đó tăng lượng sở hữu lên 1,22 tỷ cổ phiếu ứng với 86,16% vốn công ty.

Phương thức giao dịch là đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm cho Vietnam Airlines. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 19/6 đến 14/12.

Trước đó, Vietnam Airline thông báo phát hành hơn 191,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương ứng tỷ lệ phát hành 15,57%. Như vậy cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 15,5753 cổ phiếu mới.

Với gần 1,06 tỷ cổ phiếu sở hữu trước đó, Bộ Giao thông Vận tải (đơn vị sở hữu cổ phần HVN trước khi chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn) được phân bổ gần 1,06 tỷ quyền mua, ứng với quyền mua gần 165 triệu cp. Bộ GTVT trước đó cũng đăng ký đấu giá bán 371,5 triệu quyền mua với giá khởi điểm 6.026 đồng/quyền mua nhưng chào bán không thành công.

Hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 cảu HVN ghi nhận tổng doanh thu 73.504 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.969 tỷ đồng, suy giảm 13% so với cùng kỳ nhưng đã vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.


NDH