Lấy ý kiến Thông tư về đào tạo nghề đấu giá

(BĐT) - Bộ Tư pháp vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) liên quan đến chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá; tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá...
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Dự thảo, đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm cơ sở đào tạo nghề đấu giá, người tập sự hành nghề đấu giá, người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đấu giá viên hướng dẫn tập sự hành nghề đấu giá, tổ chức ĐGTS nhận tập sự, cơ quan quản lý nhà nước về ĐGTS và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Góp ý cho quy định về tập sự hành nghề đấu giá (Điều 5 Dự thảo Thông tư), bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt cho rằng, quy định như Dự thảo là “người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá, người được miễn đào tạo nghề đấu giá muốn tập sự hành nghề đấu giá thoả thuận với một tổ chức ĐGTS để tập sự hành nghề đấu giá” và “tổ chức đấu giá không được từ chối” và chỉ được từ chối nếu có lý do chính đáng là chưa hợp lý. Theo bà Hạnh, nếu quy định cứng “không được từ chối” thì sẽ rất khó cho tổ chức bán ĐGTS.                

Thu Giang