Khuyến khích đấu giá vượt mức khởi điểm

(BĐT) - Để kịp thời triển khai áp dụng quy định của Luật Đấu giá tài sản, Bộ Tài chính đang gấp rút xây dựng thông tư quy định khung thù lao và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng thù lao dịch vụ đấu giá. 
Khuyến khích đấu giá vượt mức khởi điểm

Thông tư này đang nhận được sự quan tâm, góp ý của nhiều chuyên gia, đấu giá viên hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Khung thù lao dịch vụ đấu giá đang được Bộ Tài chính khởi thảo dựa trên nguyên tắc: bỏ quy định trần về phí đối với 1 cuộc đấu giá tài sản (theo quy định của Thông tư số 335/2016/TT-BTC thì phí tối đa 1 cuộc đấu giá mà tổ chức đấu giá tài sản (TCĐGTS) được hưởng không quá 300 triệu đồng); tỷ lệ % được nâng lên để phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, giá trị tài sản bán được của 1 cuộc đấu giá thành được chia theo khung với biên độ phù hợp; giá tài sản bán được so với giá khởi điểm càng cao thì thù lao cho TCĐGTS càng lớn.

Theo đó, phương án (PA) 1 được dự thảo sẽ giữ nguyên như cách tính phí đấu giá theo Thông tư 335 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí ĐGTS, phí tham gia ĐGTS, với 11 mức giá trị tài sản tương ứng với 11 mức thù lao, khởi đầu với giá trị tài sản dưới 50 triệu đồng, mức thù lao là 8% giá trị tài sản bán được. Theo phân tích của đại diện Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính, PA này chưa thể hiện được rõ mối liên hệ giữa giá khởi điểm của tài sản và giá bán được của tài sản đó. Bên cạnh đó, PA này chưa thể hiện yếu tố về khung thù lao DVĐGTS là phải có trần, có sàn.

Việc xây dựng khung thù lao nên khuyến khích phần thưởng cho tổ chức đấu giá tài sản khi bán vượt so với giá khởi điểm, việc này không đụng chạm đến ngân sách, đến mức giá mong muốn của người có tài sản.
PA 2 được Cục Quản lý giá đưa ra với cách tính thực hiện tương tự Thông tư 335, tuy nhiên, sửa tỷ lệ % của phần giá trị chênh lệch theo hướng giữa giá bán được của tài sản với giá khởi điểm của tài sản đó. PA này có ưu điểm là khuyến khích các TCĐGTS bán vượt giá khởi điểm càng nhiều thì được hưởng thù lao càng lớn. Tuy nhiên, việc xác định mức thù lao cố định và tỷ lệ % hiện chưa có căn cứ thuyết phục. PA này được Cục Quản lý giá nhận xét rằng chưa thể hiện yếu tố về khung thù lao dịch vụ đấu giá là phải có trần, có sàn.

Đối với PA 3 đang được nghiên cứu, Cục Quản lý giá đang khởi thảo theo hướng giữ nguyên cách tính phí đấu giá theo Thông tư 335, tuy nhiên có quy định trần. PA này thể hiện yếu tố về khung thù lao DVBĐGTS (có trần). Song, việc xác định mức thù lao cố định và tỷ lệ % là chưa có căn cứ thuyết phục. Mặt khác, việc quy định trần như trên có thể dẫn tới tình trạng người có tài sản và TCĐGTS lạm dụng để thỏa thuận với nhau, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người chủ sở hữu tài sản đó.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, khung thù lao DVĐGTS cần hướng đến định hướng không gây những xáo trộn lớn, mức thù lao hợp lý với những đối tượng “nhạy cảm” và không phương hại đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Còn theo ông Trần Mai Long, Phó Giám đốc  Trung tâm DVĐGTS TP. Hà Nội, nên định hướng xây dựng Thông tư theo PA 2, vẫn có mức trần, có khung thù lao để TCĐGTS thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và có phần chi trả theo % cho phần bán vượt giá khởi điểm.

Đồng quan điểm, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm DVBĐGTS Bắc Giang cho rằng, việc xây dựng khung thù lao nên khuyến khích phần thưởng cho TCĐGTS khi bán vượt so với giá khởi điểm, việc này không đụng chạm đến ngân sách, đến mức giá mong muốn của người có tài sản. Tuy nhiên, mức thưởng cũng cần có những nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa phải, hợp lý để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Thu Giang