IPO Vinafood II: 100% cổ phần được bán hết với giá trung bình 10.101 đồng/cp

Sau phiên đấu giá, Vinafood II sẽ thực hiện chào bán cho nhà đầu tư chiến lược với mức giá không thấp hơn giá khởi điểm chào bán công khai.

Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty TNHH MTV (Vinafood II) vừa thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Gần 115 triệu cổ phần Vinafood II, tương đương 22,97% vốn đã được bán hết cho 40 nhà đầu tư. Mức giá trúng bình quân 10.101 đồng/cổ phần, tương đương giá khởi điểm.

Giá đấu thành công cao nhất là 12.000 đồng/cổ phần, thấp nhất 10.100 đồng/cổ phần. Tổng giá trị thu về sau đấu giá gần 1.160 tỷ đồng.

Theo kế hoạch cổ phần hóa, Vinafood II sẽ có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm tỷ lệ chi phối 51% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 22,97% vốn; chào bán cho nhà đầu tư chiến lược 25% vốn; còn lại bán cho người lao động và công đoàn.

Tiêu chí chọn NĐT chiến lược của Vinafood II là không lỗ luỹ kế, tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản lần lượt đạt ít nhất là 5% và 1%.

Tập đoàn T&T là doanh nghiệp duy nhất nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vinafood II. Với mức giá bán cho NĐT chiến lược không thấp hơn giá chào bán công khai, ước tính T&T phải chi hơn 1.260 tỷ đồng để ôm trọn khối cổ phần.


Vnexpress