EVN sẽ thoái hết vốn tại TCT Thiết bị điện Đông Anh dự thu 565 tỷ đồng

Tính theo thị giá khoảng 43.000 đồng/cp hiện nay thì số tiền mà EVN dự thu về là 565 tỷ đồng.

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo sẽ thực hiện bán 13,13 triệu cổ phiếu, tương đương 46,47% vốn điều lệ của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty CP (EEMC – UPCoM: TBD).

Nếu giao dịch thành công thì EVN sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại TBD. Phương thức giao dịch là khớp lệnh trong thời gian 2/4-27/4.

Việc thoái toàn bộ phần vốn của EVN tại doanh nghiệp này thực hiện theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt về Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020.

Hiện người đại diện phần vốn nhà nước tại TBD là ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT (nắm giữ hơn 7,8 triệu cổ phần, đại diện 60% vốn cho EVN) và ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty (nắm giữ hơn 5,2 triệu cổ phần, đại diện 40% vốn cho EVN).

Trước đó EVN cũng công bố thông tin về việc thoái toàn bộ 40,5% vốn tại Cơ điện Thủ Đức (HOSE: EMC). Thoái vốn khỏi EMC và TBD, EVN chỉ còn nắm giữ cổ phần tại 4 công ty niêm yết là TV1, TV2, TV3 và TV4.

Không chỉ có EVN mà các lãnh đạo của TBD cũng liên tiếp muốn bán cổ phần. Cụ thể, Chủ tịch Trần Văn Quang, Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Giang, Phó tổng giám đốc Lê Văn Điểm, Phó tổng giám đốc Hồ Đức Thanh, Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Công và Kế toán trưởng đều đăng ký bán cổ phần.

Về hoạt động kinh doanh trong năm 2017, công ty ghi nhận 2.915 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 34% so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 111 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lãi 113,5 tỷ đồng đạt được năm ngoái.

Cổ phiếu TBD có phiên giao dịch đầu tiên trên UPCOM vào ngày 15/10/2014 và cổ phiếu đang giao dịch ở gần vùng đỉnh lịch sử khoảng 43.000 đồng/cp.


NDH