DATC bán khoản nợ 66,4 tỷ tại Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí

(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang chuẩn bị đấu giá toàn bộ khoản nợ phải thu đến thời điểm 31/8/2018 của DATC tại Công ty CP Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí có trị giá 66,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là 46,5 tỷ đồng và 19,8 tỷ đồng là nợ lãi và lãi phạt. Giá khởi điểm được đưa ra là 23 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí được thành lập ngày 20/1/2011 với các cổ đông là Công ty CP Vật liệu xây dựng Sông Đáy; Công ty CP Hồng Hà Dầu khí; Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bê tông khí, gạch nhẹ, gạch siêu nhẹ…      

Thế Anh