Đã chọn được đơn vị tư vấn bán 3,33% vốn điều lệ của Vinamilk

Theo ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC, con số chào bán 3,33% lần này nằm trong số 3,6% vốn điều lệ chưa bán hết trong đợt chào bán cuối năm 2016.
Sau khi bán 3,33% vốn điều lệ của Vinamilk thì số cổ phần mà nhà nước còn nắm giữ sẽ là 36%. Ảnh minh họa: Vinamilk
Sau khi bán 3,33% vốn điều lệ của Vinamilk thì số cổ phần mà nhà nước còn nắm giữ sẽ là 36%. Ảnh minh họa: Vinamilk

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc bán 3,33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) làm đại diện chủ sở hữu, SCIC đã hoàn tất việc lựa chọn đơn vị tư vấn để bán cổ phần là Liên danh tư vấn gồm: UBS AG - Chi nhánh Singapore (UBS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Việc lựa chọn Liên danh tư vấn được thực hiện theo quy định của pháp luật. Liên danh tư vấn sẽ tư vấn phương án bán vốn, định giá khởi điểm, tư vấn tổ chức giới thiệu tìm kiếm nhà đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức bán cổ phần.

SCIC sẽ phối hợp với Liên danh tư vấn là các tổ chức tài chính có uy tín trong và ngoài nước thực hiện bán phần vốn nhà nước tại Vinamilk một cách công khai, minh bạch, theo các quy định của pháp luật đảm bảo hiệu quả và chống lợi ích nhóm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC, con số chào bán 3,33% lần này nằm trong số 3,6% vốn điều lệ chưa bán hết trong đợt chào bán cuối năm 2016. Cụ thể, năm 2016 SCIC định bán 9% nhưng sau đó bán thành công 5,4% còn lại 3,6%.

Sau khi bán 3,33% vốn điều lệ lần này thì số cổ phần mà nhà nước còn nắm giữ sẽ là 36%. Con số này vẫn thể hiện được vài trò của Nhà nước trong việc quản trị và giữ vai trò cổ đông lớn.


Bnews