Yếu tố kinh tế - xã hội trong gói thầu mua sắm chính phủ ở Hoa Kỳ (Kỳ 1)

Một trong những sứ mệnh quan trọng của các gói thầu mua sắm chính phủ (MSCP) ở Hoa Kỳ là sử dụng tiền thuế mà người dân đóng góp một cách hiệu quả và tiết kiệm, nhằm mang lại những giá trị tương xứng với đồng vốn bỏ ra.
Yếu tố kinh tế - xã hội trong gói thầu mua sắm chính phủ ở Hoa Kỳ (Kỳ 1)

Một trong những sứ mệnh quan trọng của các gói thầu mua sắm chính phủ (MSCP) ở Hoa Kỳ là sử dụng tiền thuế mà người dân đóng góp một cách hiệu quả và tiết kiệm, nhằm mang lại những giá trị tương xứng với đồng vốn bỏ ra. Chính vì thế, Chính phủ Hoa Kỳ đã lồng ghép nhiều nghĩa vụ kinh tế - xã hội vào trong các gói thầu MSCP, buộc nhà thầu phải tuân thủ như một cách để thúc đẩy việc thực thi các mục tiêu chính sách. Nhiều yêu cầu trong số đó thậm chí còn được thắt chặt hơn kể từ khi nổ ra phong trào đòi dân quyền ở Hoa Kỳ vào những năm 60 của thế kỷ XX.

 

Bình đẳng về cơ hội và hành động tích cực 

Chính phủ Hoa Kỳ quy định rõ mọi nhà thầu (kể cả nhà thầu phụ) trúng gói thầu MSCP (kể cả gói thầu phụ) có giá hơn 10.000 USD không được phép phân biệt đối xử với bất kỳ nhân viên nào của mình về chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, hay nguồn gốc xuất thân, đồng thời phải có những biện pháp đảm bảo không để xảy ra tình trạng đó trong doanh nghiệp mình. Đặc biệt, nhà thầu nào có từ 50 nhân viên trở lên và trúng gói thầu MSCP có giá trên 50.000 USD sẽ phải tự xây dựng cho mỗi đơn vị cơ sở một Kế hoạch hành động tích cực (AAP), trong đó nêu rõ các biện pháp cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện để đảm bảo cơ hội bình đẳng về việc làm (EEO) cho người lao động là nữ giới và người thuộc nhóm thiểu số. 

 

Theo các quy định về bình đẳng cơ hội và hành động tích cực thì nhà thầu phải (1) nộp báo cáo tuân thủ hàng năm; (2) đăng tải rộng rãi thông tin tuyển dụng và thông tin việc làm của Chính phủ; (3) đồng ý để Chính phủ Hoa Kỳ tiếp cận hồ sơ sổ sách nhằm đảm bảo tuân thủ yêu cầu về EEO; (4) đăng tải nhu cầu tuyển dụng tại các cơ quan nhà nước để tạo cơ hội cho các cựu chiến binh có trình độ; và (5) yêu cầu nhà thầu phụ tuân thủ các quy định trong Quy chế Mua sắm Liên bang (FAR) về bình đẳng cơ hội và hành động tích cực mà bản thân nhà thầu chính đang phải thực hiện.

 

Mức độ đáp ứng các yêu cầu kể trên ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội trúng thầu của nhà thầu trong các gói thầu MSCP của Hoa Kỳ.

 

Kế hoạch sử dụng nhà thầu phụ

Khi một nhà thầu trúng gói thầu có giá từ 500.000 USD trở lên (hay 1 triệu USD đối với gói thầu xây lắp) và cân nhắc khả năng sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu trúng thầu phải nộp cho Chính phủ Hoa Kỳ một bản kế hoạch sử dụng nhà thầu phụ, trong đó nêu chi tiết những việc mà nhà thầu sẽ thực hiện nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ yếu thế, doanh nghiệp nhỏ do nữ giới sở hữu… sẽ có cơ hội bình đẳng để tham gia cạnh tranh đối với phần hợp đồng thầu phụ. Bản kế hoạch này cũng phải cung cấp đầy đủ thông tin về dự toán tổng giá trị và tỷ lệ phần trăm gói thầu phân bổ cho các đối tượng nói trên. 

Hải Khôi

ngocthanh