Thị trường mua sắm chính phủ ở Nhật Bản (Kỳ 5)

Trong năm 2012, tổng giá trị mua sắm hàng hoá của các cơ quan chính phủ Nhật Bản đạt 903 tỷ Yên, trong đó “Máy văn phòng và Thiết bị xử lý dữ liệu tự động” (máy tính cá nhân, máy đánh chữ, màn hình máy chiếu…) là nhóm hàng hoá
Thị trường mua sắm chính phủ ở Nhật Bản (Kỳ 5)

10 loại hàng hóa, dịch vụ Nhật Bản mua sắm nhiều nhất 

Trong năm 2012, tổng giá trị mua sắm hàng hoá của các cơ quan chính phủ Nhật Bản đạt 903 tỷ Yên, trong đó “Máy văn phòng và Thiết bị xử lý dữ liệu tự động” (máy tính cá nhân, máy đánh chữ, màn hình máy chiếu…) là nhóm hàng hoá có giá trị mua sắm lớn nhất (chiếm 26% tổng chi, tương đương 238 tỷ Yên). Đối với dịch vụ, “Máy tính và các dịch vụ máy tính” là nhóm dịch vụ chiếm tới 80% tổng chi (đạt 745 tỷ Yên trong tổng chi 932 tỷ Yên cho toàn bộ dịch vụ).

 

10 loại hàng hoá được mua sắm nhiều nhất

Sau “Máy văn phòng và Thiết bị xử lý dữ liệu tự động”, “Dụng cụ và thiết bị khoa học; Dụng cụ và thiết bị kiểm soát” là nhóm hàng hoá được các cơ quan chính phủ Nhật Bản mua sắm nhiều thứ hai (giá trị mua sắm là 138,4 tỷ Yên, tăng 51 tỷ Yên so với năm 2011). Loại hàng hoá được mua sắm nhiều thứ ba là nhóm “Thiết bị y tế (thú y, nha khoa và phẫu thuật)” với giá trị mua sắm đạt 77,6 tỷ Yên, tăng 16,3 tỷ Yên so với năm 2011 (xem biểu 1).

 

Đứng ở vị trí thứ 4 là nhóm “Máy móc và thiết bị viễn thông, ghi và tái tạo âm thanh” với giá trị mua sắm đạt 57,6 tỷ Yên, tăng 10,8 tỷ Yên so với năm 2011. “Khoáng sản” là nhóm hàng hoá được mua nhiều thứ 5 với giá trị mua sắm đạt 51,9 tỷ Yên, nhiều hơn 22,6 tỷ Yên so với năm 2011. Tiếp theo đó là các loại hàng hoá “Phương tiện đường bộ” (vị trí thứ 6, giá trị mua sắm đạt 42,1 tỷ Yên); “Thuốc và các sản phẩm thuốc” (vị trí thứ 7, giá trị mua sắm đạt 38,5 tỷ Yên); “Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận” (vị trí thứ 8, giá trị mua sắm đạt 28,5 tỷ Yên”; “Gỗ và sản phẩm gỗ; Nguyên liệu giấy; Giấy” (vị trí thứ 9, giá trị mua sắm 18,8 tỷ Yên) và vị trí thứ 10 là “Sắt, thép và các sản phẩm sắt thép” với giá trị mua sắm đạt 17 tỷ Yên.

 

10 loại dịch vụ được mua sắm nhiều nhất

Như đã nêu ở trên, trong số 10 loại dịch vụ được mua sắm nhiều nhất trong năm 2012, “Máy tính và các dịch vụ liên quan” đã chiếm khoảng 80% tổng giá trị mua sắm cho toàn bộ dịch vụ (745/932 tỷ Yên). “Dịch vụ quảng cáo” là loại dịch vụ có giá trị mua sắm lớn thứ hai trong năm 2012, với tổng chi đạt 57,4 tỷ Yên, tăng 50% so với năm 2011. Đứng ở vị trí thứ ba là “Dịch vụ vệ sinh cao ốc” với tổng chi 47,6 tỷ Yên, tăng 25% so với năm 2011 (xem biểu 2).

IMG

 

IMG

Loại dịch vụ được mua sắm nhiều thứ 4 trong năm 2012 là “Dịch vụ in ấn và xuất bản” với tổng chi 16,2 tỷ Yên; đứng thứ 5 là “Dịch vụ viễn thông” với tổng chi 13 tỷ Yên (tăng 43% so với năm 2011). Các vị trí tiếp theo lần lượt là “Dịch vụ sửa chữa các sản phẩm, máy móc và thiết bị kim loại” (vị trí thứ 6, tổng chi 11,2 tỷ Yên, tăng 21% so với năm 2011); “Dịch vụ xe quân sự” (vị trí thứ 7, tổng chi 10,2 tỷ Yên, tăng 74% so với năm 2011); “Các dịch vụ vận tải mặt đất khác ngoại trừ vận chuyển thư” (vị trí thứ 8, tổng chi 8,2 tỷ Yên, giảm 74% so với năm 2011). Vị trí thứ 9 là dịch vụ “Xử lý rác thải, nước thải và dịch vụ vệ sinh môi trường” với tổng chi 3,9 tỷ Yên (chỉ bằng 12,5% mức chi cho loại dịch vụ này trong năm 2011). Vị trí thứ 10 là “Dịch vụ nghiên cứu thị trường và trưng cầu ý kiến công chúng” với tổng chi đạt 3,6 tỷ Yên, tăng 33% so với năm 2011.

 Tuệ Khanh

ngocthanh