Quy mô thị trường mua sắm chính phủ Australia Thông tin về chi mua sắm chính phủ của Australia (Kỳ 1)

Trong năm tài chính 2012 -2013, các cơ quan mua sắm của Australia đã thực hiện 67.854 hợp đồng mua sắm chính phủ thông qua Hệ thống đấu thầu điện tử (AusTender), với tổng giá trị hợp đồng đạt 39,2 tỷ đôla Australia
Quy mô thị trường mua sắm chính phủ Australia Thông tin về chi mua sắm chính phủ của Australia (Kỳ 1)

Mua sắm chính phủ trong năm tài chính 2012 - 2013

Trong năm tài chính 2012 -2013, các cơ quan mua sắm của Australia đã thực hiện 67.854 hợp đồng mua sắm chính phủ thông qua Hệ thống đấu thầu điện tử (AusTender), với tổng giá trị hợp đồng đạt 39,2 tỷ đôla Australia (năm tài chính 2011 - 2012, con số tương ứng là 41,8 tỷ đôla Australia và 82.301 hợp đồng). Mức độ chi tiêu giảm hơn 2,5 tỷ đôla Australia là do Chính phủ nước này không tiến hành nhiều hoạt động kích cầu nền kinh tế như trong năm tài chính 2011 - 2012.

IMG

Nhìn chung, trong giai đoạn 2005 - 2013, tổng giá trị các hợp đồng mua sắm chính phủ của Australia (thực hiện thông qua AusTender) có xu hướng tăng lên, bất chấp việc sụt giảm ở một vài thời điểm. Thời điểm cao nhất đạt 42,7 tỷ đôla Australia (năm tài chính 2009 - 2010) và năm thấp nhất là 26,4 tỷ (2007 - 2008).

 

Dịch vụ hay hàng hóa được mua sắm nhiều hơn?

Trong năm tài chính 2012 - 2013, tổng giá trị các hợp đồng mua sắm dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ xây lắp), chiếm 56% tổng số gói thầu (đạt 22,12 tỷ đôla Australia), trong khi tổng giá trị các hợp đồng mua sắm hàng hóa chiếm 44% tổng số gói thầu, đạt 17,14 tỷ đôla Australia. Tỷ lệ này khá tương đồng với năm tài chính 2011 -2012 (dịch vụ và hàng hóa lần lượt là 55% và 45%).

IMG

Trong giai đoạn 2008 - 2013, nhìn chung, Chính phủ Australia chi nhiều tiền hơn cho các gói thầu mua sắm dịch vụ so với hàng hóa, đặc biệt có những năm tỷ lệ tiền chi cho việc mua sắm hàng hóa chỉ bằng một nửa tỷ lệ tiền chi cho mua sắm dịch vụ (năm 2009 -2010 với tỷ lệ tương ứng là 66,4% và 33,6%).

Song Khanh

ngocthanh