Quy mô thị trường mua sắm chính phủ Australia Các loại dịch vụ được mua sắm nhiều nhất trong năm tài chính 2012 - 2013 (Kỳ 2)

Trong năm tài chính 2012 - 2013, Top 20 loại hàng hóa/dịch vụ do các cơ quan Chính phủ Australia mua sắm bao gồm 13 loại dịch vụ và 7 loại hàng hóa.
Quy mô thị trường mua sắm chính phủ Australia Các loại dịch vụ được mua sắm nhiều nhất trong năm tài chính 2012 - 2013 (Kỳ 2)

Trong năm tài chính 2012 - 2013, Top 20 loại hàng hóa/dịch vụ do các cơ quan Chính phủ Australia mua sắm bao gồm 13 loại dịch vụ và 7 loại hàng hóa. Cụ thể, họ đã chi hơn 21,8 tỷ đôla Australia để mua sắm nhiều loại dịch vụ. Những loại dịch vụ nào được mua sắm nhiều nhất và cơ hội cho các nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và vừa ra sao?

 

Các loại dịch vụ được mua sắm nhiều nhất

Loại dịch vụ được mua sắm nhiều nhất là “1 - Dịch vụ hành chính, quản lý và kinh doanh” với tổng giá trị hợp đồng đạt 7,97 tỷ đôla Australia. Ở vị trí thứ hai là “2 - Dịch vụ xây dựng và bảo hành”, với tổng giá trị hợp đồng đạt 3,15 tỷ đôla Australia. Vị trí thứ ba là “3 - Dịch vụ chăm sóc y tế” với tổng giá trị hợp đồng đạt mức 2,07 tỷ đôla Australia. Các vị trí tiếp theo lần lượt là “4 - Dịch vụ công ích và các dịch vụ công có liên quan” (1,77 tỷ đôla Australia), “5 - Dịch vụ kĩ thuật và nghiên cứu dựa trên công nghệ” (1,67 tỷ đôla Australia), “6 - Dịch vụ giao dịch chính trị và dân sự” (1,45 tỷ đôla Australia), “7 - Dịch vụ thư tín, lưu trữ và vận tải” (1,01 tỷ đôla Australia), “8 - Dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch và cung cấp thực phẩm” (860 triệu đôla Australia), “9 - Dịch vụ giáo dục và đào tạo” (802 triệu đôla Australia), “10 - Dịch vụ tài chính và bảo hiểm” (361 triệu đôla Australia), “11 - Dịch vụ nghệ thuật tạo hình, đồ hoạ, thiết kế và biên tập” (320 triệu đôla Australia), “12 - Dịch vụ môi trường” (315 triệu đôla Australia) và “13 - Dịch vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội” (142 triệu đôla Australia).

IMG

Cơ hội của SME trong các gói thầu mua sắm dịch vụ (tỷ đôla, tỷ lệ giá trị/tổng giá hợp đồng)


Cơ hội đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trong số 13 loại dịch vụ được mua sắm nhiều nhất năm tài chính 2012 -  2013, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) giành được nhiều hợp đồng nhất đối với 1 -“Dịch vụ hành chính, quản lý và kinh doanh”. Theo đó, trong tổng số 7,97 tỷ đôla Australia chi cho dịch vụ này, SME giành được số lượng hợp đồng với giá trị đạt 5,1 tỷ đôla Australia, chiếm 64% tổng giá trị hợp đồng. Các SME cũng giành được các hợp đồng với tổng giá trị 0,92 tỷ đôla Australia, chiếm 55% tổng giá trị các hợp đồng cung cấp “5 - Dịch vụ kĩ thuật và nghiên cứu dựa trên công nghệ”. Một số dịch vụ SME có nhiều cơ hội trúng thầu khác là “12 - Dịch vụ môi trường” (giá trị hợp đồng do SME giành được là 0,15 tỷ đôla Australia, chiếm 48% tổng giá trị hợp đồng); “9 - Dịch vụ giáo dục và đào tạo” (0,34 tỷ đôla Australia, chiếm 43%); “10- Dịch vụ tài chính và bảo hiểm” (0,15 tỷ đôla Australia, 42%); “6- Dịch vụ giao dịch chính trị và dân sự” (0,58 tỷ đôla Australia, 40%)…

IMG

Trong khi đó, SME có rất ít cơ hội cạnh tranh với các nhà thầu là các doanh nghiệp lớn trong các gói thầu cung cấp dịch vụ “8 - Dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch và cung cấp thực phẩm” (không SME nào giành được hợp đồng), “4 - Dịch vụ công ích và các dịch vụ công có liên quan” (SME chỉ giành được 10% giá trị hợp đồng), “13 - Dịch vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội” (17%)...

 Song Khanh

 

 

ngocthanh