Quy định về mua sắm chính phủ trong Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (Kỳ 2)

Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) điều chỉnh một số lượng lớn các hoạt động mua sắm chính phủ được tiến hành ở Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Chương 10 của NAFTA xác định phạm vi điều chỉnh đối với hầu hết các cơ quan chính phủ
Quy định về mua sắm chính phủ  trong Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (Kỳ 2)

Phạm vi điều chỉnh

Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) điều chỉnh một số lượng lớn các hoạt động mua sắm chính phủ được tiến hành ở Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Chương 10 của NAFTA xác định phạm vi điều chỉnh đối với hầu hết các cơ quan chính phủ cấp liên bang ở cả 3 nước ký kết, cũng như một số lượng lớn các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của chính phủ như: Tennessee Valley Authority của Hoa Kỳ, St. Lawrence Seaway Authority của Canada, Petroleos Mexicanos (PEMEX, công ty xăng dầu quốc gia) và Comisión Federal de Electricidad (CFE, công ty điện lực quốc gia) của Mexico. Các thực thể chính quyền liên bang của từng nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định được liệt kê cụ thể trong Phụ lục 1001.1a-1, còn các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của chính phủ được liệt kê cụ thể trong Phụ lục 1001.1a-2 của Chương 10. 

 

Chính quyền các bang và các thực thể chính quyền địa phương không phải là đối tượng điều chỉnh của Chương 10 NAFTA. Mặc dù Chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích các bang thông qua các quy định của NAFTA về mua sắm chính phủ, tuy nhiên, quyết định cuối cùng về vấn đề này lại tùy thuộc vào chính quyền từng bang. Chính phủ của Canada và Mexico cũng đang làm việc với chính quyền các bang và các địa phương để tìm kiếm sự tham gia tự nguyện, có đi có lại của họ. 

 

Ngoài việc giới hạn phạm vi điều chỉnh về thực thể, Chương 10 của NAFTA cũng chỉ áp dụng đối với các hàng hóa được liệt kê cụ thể tại phần Phụ lục 1001.1b-1 và các dịch vụ được liệt kê cụ thể tại phần Phụ lục 1001.1b-2, cũng như các dịch vụ xây dựng được liệt kê cụ thể tại phần Phụ lục 1001.1b-3. 

 

Không những thế, để một hoạt động mua sắm thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương 10 NAFTA thì các hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ phải đạt mức tối thiểu tính theo đồng USD. Các mức sàn này được rà soát lại 2 năm một lần và được chỉnh sửa, nếu cần, dựa trên sự biến động tỷ giá của đồng USD. Có thể lấy ví dụ về mức sàn (có hiệu lực từ tháng 2/2001) cụ thể như sau:

 

(1) Đối với các hoạt động mua sắm của các cơ quan cấp liên bang: (i) mức sàn đối với các hợp đồng mua sắm hàng hóa và dịch vụ là 56.190 USD; (ii) mức sàn đối với các hợp đồng dịch vụ xây dựng là 7.304.733 USD;

 

(2) Đối với các hoạt động mua sắm của các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của chính phủ: (i) mức sàn đối với các hợp đồng mua sắm hàng hóa và dịch vụ là 280.951 USD; (ii) mức sàn đối với các hợp đồng dịch vụ xây dựng là 8.990.862 USD.

 

Đối với việc mua sắm hàng hóa của các cơ quan cấp liên bang ở Hoa Kỳ và Canada sẽ áp dụng một mức sàn đặc biệt là 25.000 USD. Mức sàn này không thuộc diện bị sửa đổi và những lợi ích của mức sàn này mang lại cũng không dành cho các nhà cung cấp Mexico.

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế Đại học Luật Hà Nội

ngocthanh