Giới thiệu về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản: Điều kiện tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế ở Nhật Bản (Kỳ 7)

Một nhà thầu nếu muốn tham gia gói thầu mua sắm chính phủ ở Nhật Bản trong trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế cần phải đáp ứng được 2 điều kiện.
Giới thiệu về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản: Điều kiện tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế ở Nhật Bản (Kỳ 7)

Một nhà thầu nếu muốn tham gia gói thầu mua sắm chính phủ ở Nhật Bản trong trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế cần phải đáp ứng được 2 điều kiện. Thứ nhất, họ phải được bên mời thầu/chủ đầu tư đánh giá là đủ điều kiện; thứ hai, họ phải đăng kí vào Danh sách thường xuyên các nhà thầu đủ điều kiện.

 

Nguồn gốc của việc đánh giá nhà thầu

Trong quy trình đấu thầu cạnh tranh ở Nhật Bản (đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế), thường là hợp đồng được trao dựa trên nguyên tắc giá chào thầu nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy vậy, nguyên tắc này có thể dẫn tới việc thực hiện hợp đồng không “hiệu quả” do không đánh giá trước được năng lực của nhà thầu.

 

Do đó, pháp luật về đấu thầu của Nhật Bản cho phép với điều kiện không làm ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình cạnh tranh, bên mời thầu/chủ đầu tư được phép: (i) xác định rõ năng lực của nhà thầu để có thể tham gia vào quy trình đấu thầu cạnh tranh và (ii) đánh giá khả năng của nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng, bao gồm cả quy mô hoạt động kinh doanh và lịch sử hoạt động của nhà thầu trong quá khứ.

 

Kết quả là, với việc mời các nhà thầu đã vượt qua bước “thẩm tra, đánh giá”, chủ đầu tư sẽ lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực thực hiện hợp đồng, trong khi vẫn bảo đảm được sự minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

 

Tài liệu nhà thầu cần có để tham gia quá trình đánh giá

Bất kì nhà thầu nào (nhà thầu mang quốc tịch Nhật Bản hoặc nhà thầu nước ngoài) đều có thể nộp đơn tham gia quá trình sơ tuyển. Công ty con ở Nhật Bản có thể nộp đơn tham gia quá trình sơ tuyển cho công ty mẹ ở nước ngoài nếu nộp Thư uỷ quyền của công ty mẹ.

 

Trong trường hợp gói thầu do các cơ quan mua sắm cấp trung ương thực hiện, mỗi cơ quan này sẽ đăng tải công khai Thông báo trên Công báo Kanpo với các thông tin cần thiết như năng lực của nhà thầu, chủng loại hàng hoá hoặc dịch vụ cần mua sắm, tài liệu cần nộp để tham gia sơ tuyển, đơn vị nhận các tài liệu đó, phương pháp thông báo kết quả và thời hạn có hiệu lực của quá trình sơ tuyển (thường là khoảng thời gian từ tháng 12 năm này đến tháng 2 năm sau đó). Các nhà thầu muốn tham gia quá trình sơ tuyển phải nộp các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thông báo đó. Mặc dù điều lý tưởng là đơn xin tham gia sơ tuyển có thể được xử lý trong khoảng thời gian nêu trong Thông báo, nhưng trên thực tế, quá trình đánh giá năng lực (của nhà thầu) có thể được thực hiện trong thời gian khác.

 

Trong hầu hết các trường hợp, nhà thầu muốn tham gia sơ tuyển cần chuẩn bị các tài liệu sau đây. Nhà thầu cũng cần lưu ý rằng một số tài liệu trong số này cần phải chuẩn bị theo hình thức cụ thể, do đó nhà thầu cần liên lạc với Đại diện cơ quan mua sắm (nêu trong Thông báo) để tìm hiểu về vấn đề này.

 

Các tài liệu cần thiết:

- Đơn theo mẫu xin tham gia sơ tuyển nhằm tham dự đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế;

- Giấy chứng nhận về các vấn đề cần đăng ký, chứng minh thư (thẻ căn cước) hoặc các giấy tờ tương đương;

- Lịch sử hoạt động của công ty;

- Báo cáo tài chính;

- Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc giấy tờ tương đương.

Hương Giang

 

 

ngocthanh