Giới thiệu về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản: Cơ chế một cửa trong việc đăng ký tham gia đấu thầu ở Nhật Bản (Kỳ 9)

Trong các kỳ trước, Báo Đấu thầu đã giới thiệu về điều kiện để đăng ký tham gia đấu thầu ở Nhật Bản. Nhằm giảm nhẹ gánh nặng của nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu cũng như nâng cao hiệu quả
Giới thiệu về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản: Cơ chế một cửa trong việc đăng ký tham gia đấu thầu ở Nhật Bản (Kỳ 9)

Trong các kỳ trước, Báo Đấu thầu đã giới thiệu về điều kiện để đăng ký tham gia đấu thầu ở Nhật Bản. Nhằm giảm nhẹ gánh nặng của nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động và đơn giản hoá thủ tục hành chính, tháng 4/2001, Chính quyền trung ương Nhật Bản đã quyết định hợp nhất các loại giấy phép/điều kiện tham gia đấu thầu thành một loại giấy phép duy nhất. Loại giấy phép này được tất cả cơ quan mua sắm cấp trung ương chấp nhận, cho phép nhà thầu tham gia vào các hợp đồng mua sắm chính phủ một số loại hàng hoá cụ thể.

 

Các cơ quan chấp nhận giấy phép hợp nhất

Ở Nhật Bản, các cơ quan sau đây công nhận Giấy phép hợp nhất khi thực hiện các gói thầu:

Hạ viện Nhật Bản; Thượng viện Nhật Bản (Tham Nghị viện); Thư viện Quốc hội; Toà án tối cao; Ban Kiểm toán; Ban Thư ký Nội các; Cục Pháp chế Nội các; Cơ quan Tổ chức cán bộ quốc gia; Văn phòng Nội các; Cục Phụ trách các vấn đề Hoàng gia; Uỷ ban Thương mại công bằng; Cơ quan Cảnh sát quốc gia; Cơ quan Dịch vụ tài chính; Cục Phụ trách các vấn đề về người tiêu dùng; Bộ Nội vụ và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục, Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ; Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi; Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản; Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp; Bộ Đất đai, Kết cấu hạ tầng và Giao thông; Bộ Môi trường; Bộ Quốc phòng; và Cơ quan Tái cấu trúc (bao gồm cả các văn phòng bên ngoài, tổ chức liên kết, các tổ chức khác cũng như các chi nhánh ở địa phương).

 

Các loại giấy tờ cần nộp để có được Giấy phép hợp nhất

Để có thể được cấp Giấy phép hợp nhất, nhà thầu cần phải nộp các loại tài liệu sau tới nơi nhận hồ sơ: (i) Bản sao các loại giấy chứng nhận về các vấn đề họ đăng ký (đối với các tập đoàn), (ii) Báo cáo tài chính (với tập đoàn) hoặc các tài liệu liên quan tới vốn ròng và báo cáo thu nhập - chi tiêu (với cá nhân, doanh nghiệp), (iii) Hồ sơ về lịch sử hoạt động của nhà thầu, (iv) Bản sao Giấy chứng nhận đã nộp thuế.

Các loại tài liệu nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 3 tháng.

 

Ai, loại hàng hoá và dịch vụ nào? 

Không phải tất cả nhà thầu hay hàng hoá/dịch vụ đều được quyền có Giấy phép hợp nhất. Chính phủ Nhật Bản đã nêu rõ những nhà thầu sản xuất, cung cấp một số loại hàng hoá, dịch vụ cụ thể dưới đây mới được phép nộp đơn xin Giấy phép hợp nhất.

 

Các nhà thầu sản xuất và/hoặc cung cấp các loại hàng hoá như: quần áo và các sản phẩm may mặc khác; cao su, da và các sản phẩm nhựa; gốm sứ và các sản phẩm từ đá/đất; các sản phẩm kim loại không chứa sắt và các sản phẩm kim loại; mẫu in; các sản phẩm in khác; sách; các tài liệu được xuất bản dưới dạng điện tử; giấy và các sản phẩm chế biến từ giấy; phương tiện đi lại; các phương tiện vận tải khác và máy móc thiết bị giao hàng; tàu thuyền; nhiên liệu; nội thất và đồ gia dụng; thiết bị nói chung và thiết bị công nghiệp; thiết bị điện và viễn thông; máy tính điện tử; thiết bị chính xác; thiết bị y tế; thiết bị văn phòng; thuốc và vật tư y tế; văn phòng phẩm; nguyên vật liệu cho xây dựng và kiến trúc; thiết bị dùng cho cảnh sát và quốc phòng.

 

Các nhà thầu cung cấp các dịch vụ như: quảng cáo; nhiếp ảnh và phác thảo; điều tra và nghiên cứu; xử lý thông tin; dịch, phiên dịch và tốc ký; phát triển phần mềm; thuê hội trường; cho thuê; quản lý xây dựng và quản lý/bảo trì quá trình vận hành; giao thông; dịch vụ xe và sửa chữa; dịch vụ tàu thuyền và sửa chữa tàu thuyền; xuất bản điện tử; triển khai thiết bị quốc phòng.

 Hương Giang

ductam