Giải quyết kiến nghị trong gói thầu mua sắm chính phủ ở Hoa Kỳ

Trong hoạt động kinh doanh, kiến nghị hay tranh chấp là chuyện ngoài ý muốn của các chủ thể khi tham gia quan hệ hợp đồng, nhưng lại là yếu tố tất yếu tồn tại trong bất kỳ nền kinh tế nào. Điều quan trọng là mỗi chủ thể phải tự trang bị
Giải quyết kiến nghị trong gói thầu mua sắm chính phủ ở Hoa Kỳ

Trong hoạt động kinh doanh, kiến nghị hay tranh chấp là chuyện ngoài ý muốn của các chủ thể khi tham gia quan hệ hợp đồng, nhưng lại là yếu tố tất yếu tồn tại trong bất kỳ nền kinh tế nào. Điều quan trọng là mỗi chủ thể phải tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, đặc biệt là khi xâm nhập thị trường mới và phải tuân thủ những “luật chơi” mới.

 

Chính vì vậy, tham gia các gói thầu mua sắm chính phủ (MSCP) của Chính phủ Hoa Kỳ đồng nghĩa với việc nhà thầu cần nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định về giải quyết kiến nghị để biết cách bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

 

Cũng như những nội dung khác liên quan tới gói thầu MSCP, quy định về giải quyết kiến nghị là một cấu phần trong hệ thống luật pháp liên bang của Hoa Kỳ. Năm 1978, nội dung này được luật hóa thành Luật Tranh chấp hợp đồng (CDA) quy định trình tự, thủ tục giải quyết tất cả các kiến nghị phát sinh trong khuôn khổ hợp đồng MSCP hoặc liên quan tới hợp đồng MSCP. Một trong những điểm rất đáng chú ý của CDA chính là yêu cầu nhà thầu có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng đang dang dở trong thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng.

 

Nộp Đơn kiến nghị

Trong quy trình giải quyết kiến nghị các gói thầu MSCP theo luật pháp Hoa Kỳ, vai trò của cán bộ đấu thầu rất được coi trọng. Họ là người vừa phụ trách theo dõi các gói thầu, vừa có thẩm quyền ra quyết định khi nhận được Đơn kiến nghị của nhà thầu.

 

Đơn kiến nghị là văn bản của nhà thầu mà nội dung có thể là yêu cầu được thanh toán một số tiền nhất định, yêu cầu điều chỉnh hoặc giải thích các điều khoản hợp đồng, hoặc về các bồi thường khác phát sinh liên quan tới hợp đồng. Trong Đơn kiến nghị, nhà thầu cần thể hiện rõ mong muốn nhận được quyết định giải quyết kiến nghị của cơ quan mua sắm. 

 

Trường hợp số tiền nhà thầu yêu cầu cơ quan mua sắm thanh toán hay bồi thường có giá trị lớn hơn 100.000 USD thì nhà thầu phải kèm theo một bản cam kết để khẳng định rằng: (a) Đơn kiến nghị có nội dung trung thực, (b) nhà thầu có đầy đủ dữ liệu, bằng chứng chính xác, (c) số tiền nêu trong Đơn kiến nghị phản ánh chân thực các điều chỉnh hợp đồng mà nhà thầu cho rằng Chính phủ phải chịu trách nhiệm, và (d) cá nhân ký vào cam kết là đại diện hợp pháp của nhà thầu.

 

Bản cam kết nói trên là “điều kiện cần và đủ” để đảm bảo tính hiệu lực của Đơn kiến nghị trong những trường hợp vượt ngưỡng 100.000 USD. Nếu vì sơ xuất mà nhà thầu không đính kèm theo Bản cam kết thì cơ quan mua sắm không có nghĩa vụ phải trả lời Đơn kiến nghị của nhà thầu.

 

Việc xác định số tiền muốn được thanh toán/bồi thường nêu trong Đơn kiến nghị cũng là một vấn đề đáng lưu tâm cho chính nhà thầu. Trường hợp thiếu căn cứ để tính toán một cách chính xác thì nhà thầu phải chứng minh rằng mình đã sử dụng phương pháp ước tính một cách hợp lý, nếu không họ có thể gặp rủi ro bị cáo buộc có hành vi không trung thực nhằm trục lợi.

 

Ngoài ra, không phải nhà thầu nào cũng có thể tự đứng tên chuẩn bị và nộp Đơn kiến nghị. Theo quy định, chỉ nhà thầu trực tiếp ký hợp đồng với Chính phủ Hoa Kỳ mới đủ tư cách làm việc này. Chính vì thế, trong hầu hết các trường hợp, nhà thầu phụ phải gián tiếp thông qua nhà thầu chính để tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình. 

Hải Khôi

 

 

ngocthanh