TP.HCM: Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị lọc và bồn chứa nước sinh hoạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa công bố Phương án cấp nước năm 2015 của Thành phố. Theo đó, TP.HCM sẽ có giải pháp cấp nước sạch bằng việc lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình và bồn chứa nước tập trung. Để thực hiện phương án này, Sở Giao thông vận tải (GTVT) sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ.
TP.HCM: Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị lọc và bồn chứa nước sinh hoạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa công bố Phương án cấp nước năm 2015 của Thành phố. Theo đó, TP.HCM sẽ có giải pháp cấp nước sạch bằng việc lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình và bồn chứa nước tập trung. Để thực hiện phương án này, Sở Giao thông vận tải (GTVT) sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ. 

 

Theo thông báo của Sở GTVT TP.HCM, để lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình và bồn nước trên địa bàn Thành phố, các đơn vị có nhu cầu tham gia đấu thầu sẽ phải vượt qua giai đoạn thử nghiệm trước khi bước vào đấu thầu. Cụ thể, trong giai đoạn thử nghiệm, các đơn vị có nhu cầu tham gia đấu thầu phải lắp đặt miễn phí 200 bộ thiết bị lọc nước để kiểm tra chất lượng nước qua xử lý (tại các địa điểm khác nhau, có tính chất khác nhau). Nếu kết quả được Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn 01 mới đủ điều kiện tham gia dự thầu. Nếu kết quả chưa được Trung tâm Y tế dự phòng công nhận đạt tiêu chuẩn 01 thì không đủ điều kiện tham gia dự thầu (không được hoàn lại chi phí đã lắp đặt). Nhà thầu vượt qua các yêu cầu của giai đoạn thử nghiệm mới được bước vào giai đoạn đấu thầu với những tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn công nghệ, thời gian sử dụng, chi phí vận hành, khả năng cung cấp thiết bị lọc nước, năng lực tài chính, giấy phép bán hàng.

 

Theo Sở GTVT TP.HCM, các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện nêu trên đăng ký và cung cấp hồ sơ chứng minh đủ điều kiện tham gia dự thầu cho Sở để tổng hợp danh sách nhà thầu tham gia dự thầu lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình và lắp đặt bồn nước. Thời gian cung cấp thông tin cho Sở GTVT là trước ngày 15/8/2015. Đây là đợt tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình và bồn nước có quy mô lớn nhất của TP.HCM và được Sở GTVT tiến hành tổ chức đấu thầu với quy trình chặt chẽ, nghiêm túc để lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực nhất.

V.Huyền

ngocthanh