Thừa Thiên Huế: Đấu thầu hạn chế giảm vì liên tục công khai thông tin về đấu thầu

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cùng với việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho công tác đấu thầu, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chú trọng đến tính công khai, minh bạch trong đấu thầu và tăng cường xử lý các vi phạm trong đấu thầu.
Thừa Thiên Huế: Đấu thầu hạn chế giảm  vì liên tục công khai thông tin về đấu thầu

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cùng với việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho công tác đấu thầu, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chú trọng đến tính công khai, minh bạch trong đấu thầu và tăng cường xử lý các vi phạm trong đấu thầu.

IMG

Kết quả các cuộc kiểm tra hoạt động đấu thầu tại Thừa Thiên Huế cho thấy, hình thức đấu thầu hạn chế đã không còn, việc công khai các thông tin về đấu thầu được thực hiện khá nghiêm túc                                  

Ảnh: NC St

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm tăng cường hiệu quả việc triển khai Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các quy định của pháp luật về đấu thầu cho các chủ đầu tư, đặc biệt là chú trọng tới các cán bộ thuộc các Ban Đầu tư và Xây dựng cấp huyện, thị xã; Ban Đầu tư và Xây dựng chuyên ngành và các chủ đầu tư nhỏ lẻ bằng nhiều hình thức (tập huấn tập trung, hướng dẫn lồng ghép qua các cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ…). 

 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chỉ đạo Sở KH&ĐT kịp thời trả lời, giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ khó khăn đối với những tình huống cụ thể trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư khi có yêu cầu. “Theo chỉ đạo của UBND Tỉnh, trong năm 2014, Sở KH&ĐT đã hướng dẫn và trả lời cho các Ban Đầu tư và Xây dựng thuộc thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông, huyện Phú Vang và một số chủ đầu tư nhỏ lẻ khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư”, Báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn chứng.

 

Đánh giá về chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh, Báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện hầu hết cán bộ tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu trên địa bàn Tỉnh đã qua các khóa đào tạo cơ bản về đấu thầu và đã được cấp Chứng chỉ đấu thầu cơ bản để tham gia hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nhận định, tính chuyên môn, chuyên nghiệp trong công tác đấu thầu chưa đồng đều ở một số chủ đầu tư, bên mời thầu, đặc biệt là cấp phường xã, các khu vực vùng sâu, vùng xa, còn nhiều hạn chế. 

 

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trước khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 quy định về công tác quy hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, UBND Tỉnh đã phân cấp cho chủ đầu tư thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu. Đây là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong đấu thầu và tiết kiệm được thời gian trong đấu thầu, từ đó đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Hiện tại, UBND Tỉnh đang soạn thảo quy định phân công, phân cấp mới để điều chỉnh Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND, trong đó điều chỉnh một số nội dung mới được quy định trong Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Luật Xây dựng 2013 và các văn bản khác có liên quan.

 

Liên quan đến công tác thanh, kiểm tra hoạt động đấu thầu trên địa bản Tỉnh trong năm 2014, báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, năm 2014, công tác kiểm tra đấu thầu đã được lồng ghép vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2014 của Sở KH&ĐT, bắt đầu từ đầu năm và được triển khai trên diện rộng, kiểm tra từ các Ban Đầu tư và Xây dựng chuyên ngành, Ban Đầu tư và Xây dựng cấp huyện đến các chủ đầu tư nhỏ lẻ. 

 

Kết quả các cuộc kiểm tra cho thấy, tình hình quán triệt và thực thi Luật Đấu thầu ở các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, hình thức đấu thầu hạn chế đã không còn, việc công khai các thông tin về đấu thầu được thực hiện khá nghiêm túc. Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện việc đăng tải Thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu nên quá trình tổ chức đấu thầu đã trở nên minh bạch, cạnh tranh hơn. Đặc biệt, UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở KH&ĐT thành lập Trang thông tin điện tử về đấu thầu và yêu cầu các chủ đầu tư sau khi đăng Thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu phải đăng tải thông tin mời thầu cùng với hồ sơ mời thầu lên Trang thông tin điện tử về đấu thầu của Tỉnh để thuận lợi cho các nhà thầu tham gia đấu thầu một cách công khai, minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư (như đăng tải kế hoạch đấu thầu/kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu…) theo quy định của pháp luật về đấu thầu, còn lúng túng trong quá trình tổ chức đấu thầu, làm chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án. 

 

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2014 là năm chuyển đổi giữa Luật Đấu thầu 2005 và Luật Đấu thầu 2013 nên có nhiều vướng mắc, kiến nghị đã gửi đến Sở KH&ĐT đề nghị được giải đáp và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu như: quy định gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ, hình thức hợp đồng, cách tính dự phòng đối với gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói, biểu mẫu lập hồ sơ mời thầu, thẩm quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư khi phê duyệt điều chỉnh dự toán theo quy định hiện hành... Qua kiến nghị của các nhà thầu, Sở KH&ĐT đã xử lý vi phạm các đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu không đúng quy định, đưa ra các điều kiện làm hạn chế các nhà thầu tham gia dự thầu.

Ngô Trần

ngocthanh