Quảng Ninh: Một số chủ đầu tư chưa xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Ninh cho biết, trong năm 2014, trên địa bàn Tỉnh đã triển khai, thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 428 gói thầu ở các lĩnh vực, gồm: phi tư vấn (35 gói), tư vấn (219 gói),
Quảng Ninh: Một số chủ đầu tư  chưa xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Ninh cho biết, trong năm 2014, trên địa bàn Tỉnh đã triển khai, thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 428 gói thầu ở các lĩnh vực, gồm: phi tư vấn (35 gói), tư vấn (219 gói), mua sắm hàng hóa (8 gói), xây lắp (165 gói) và hỗn hợp (1 gói). Tổng giá gói thầu là 4.232.152 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 4.207.149 triệu đồng, chênh lệch giảm 25.002 triệu đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 0,6%).

 

Theo Sở KH&ĐT Quảng Ninh, trong năm 2014, thông qua đấu thầu, các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh cơ bản đã lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ thi công. Qua công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhìn chung, các chủ đầu tư và ban quản lý điều hành dự án đã thực hiện tốt về thủ tục đầu tư theo quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, tại các dự án được thanh tra, kiểm tra về đấu thầu vẫn còn một số hạn chế như: tiến độ thi công của các dự án không bảo đảm theo thời gian và hợp đồng thi công đã ký kết; chưa đánh giá đúng năng lực thực tế của nhà thầu; vẫn còn hiện tượng nhà thầu sau khi trúng thầu, triển khai thi công không đạt tiến độ theo yêu cầu; chất lượng công trình chưa được nhà thầu quan tâm đúng mức; còn nhiều nhà thầu vi phạm thời gian thi công…, nhưng chủ đầu tư chưa có chế tài xử lý nghiêm đối với nhà thầu vi phạm. Qua kiểm tra, các đoàn thanh tra đã có kết luận đối với từng công trình và chỉ ra những hạn chế, đồng thời kiến nghị biện pháp khắc phục đối với từng chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và giám sát thi công công trình.

IMG

Qua thanh tra về đấu thầu các dự án trên địa bàn trong năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh phát hiện tiến độ thi công của một số dự án không bảo đảm theo thời gian và hợp đồng thi công đã ký kết

 Ảnh: Lê Tiên

Bên cạnh đó, năng lực của các chủ đầu tư tại các địa phương, nhất là cấp huyện và cấp xã, còn chưa đồng đều và chưa đáp ứng kịp tình hình phân cấp mạnh của Luật Đấu thầu, dẫn đến lúng túng trong việc tổ chức đấu thầu; công tác báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu chưa được các chủ đầu tư tuân thủ, gây khó khăn cho cơ quan tổng hợp. Việc tiếp cận các văn bản liên quan đến đấu thầu không thường xuyên khiến cho khả năng đáp ứng yêu cầu của cán bộ làm công tác đấu thầu còn hạn chế. 

 

Để thực hiện tốt công tác đấu thầu trong thời gian tới, Sở KH&ĐT Quảng Ninh cho rằng, các chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan thẩm định đấu thầu phải nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu. Cùng với đó, Sở KH&ĐT Quảng Ninh sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về đấu thầu nhằm đưa hoạt động đấu thầu vào nề nếp, hỗ trợ công tác quản lý tốt hơn, bảo đảm đưa chính sách đấu thầu vào cuộc sống, chấn chỉnh các biểu hiện không tích cực, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu để có phương án xử lý kịp thời; thúc đẩy triển khai dự án đấu thầu qua mạng điện tử nhằm sớm tạo được một công nghệ đấu thầu tiên tiến, góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và minh bạch hóa hoạt động đấu thầu. 

 

Cùng với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thời gian tới, Sở KH&ĐT Quảng Ninh cũng tập trung tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến các quy định của pháp luật về đấu thầu, đặc biệt là cho chủ đầu tư dự án – người được giao rất nhiều nhiệm vụ trong công tác đấu thầu nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu mới được ban hành, đồng thời tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác đấu thầu.

Tuấn Dũng

ngocthanh