Phú Thọ đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,36% qua đấu thầu trong năm 2014

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Phú Thọ cho biết, trong năm 2014, các chủ đầu tư
Phú Thọ đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,36% qua đấu thầu trong năm 2014

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Phú Thọ cho biết, trong năm 2014, các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho tổng số 2.017 gói thầu, tổng giá gói thầu được duyệt là 4.323.889 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 4.265.225,9 triệu đồng, giảm 58.663,1 triệu đồng (đạt tỷ lệ tiết kiệm tương đương 1,36%). 

 

Trong số gói thầu nêu trên, có 1.968 gói thầu của các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (tổng giá gói thầu được duyệt là 3.001.010 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 2.977.688 triệu đồng, giảm 23.322 triệu đồng); 27 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (tổng giá gói thầu được duyệt là 1.279.945 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.244.636 triệu đồng, giảm 35.309 triệu đồng) và 22 gói thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên (tổng giá gói thầu được duyệt là 42.934 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 42.901,9 triệu đồng, giảm 32,1 triệu đồng).

 

Đối với 1.968 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước, thì có 22 gói thầu thuộc dự án nhóm A (tổng giá gói thầu được duyệt là 50.946 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 49.097 triệu đồng, giảm 1.849 triệu đồng); 115 gói thầu thuộc dự án nhóm B (tổng giá gói thầu được duyệt là 1.377.782 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.368.641 triệu đồng, giảm 9.142 triệu đồng) và 1.831 gói thầu thuộc dự án nhóm C (tổng giá gói thầu được duyệt là 1.572.282 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.559.951 triệu đồng, giảm 12.332 triệu đồng). 

 

Theo lĩnh vực đấu thầu thì  trong năm 2014 Phú Thọ có 534 gói thầu xây lắp, 1.339 gói thầu tư vấn, 46 gói thầu mua sắm hàng hóa và 49 gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Theo hình thức lựa chọn nhà thầu, trong năm 2014, Phú Thọ có 82 gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi, 1.870 gói thầu chỉ định thầu, 2 gói thầu đấu thầu hạn chế, 11 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 2 gói thầu mua sắm trực tiếp và 1 gói thầu tự thực hiện. Như vậy, có tới 95% gói thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được chỉ định thầu trong năm 2014 (1.870 gói thầu chỉ định thầu/tổng số 1.968 gói thầu).

 

Đối với 27 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thì có 17 gói thầu thuộc dự án nhóm B (tổng giá gói thầu được duyệt là 1.254.015 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.219.250 triệu đồng, giảm 34.765 triệu đồng); 10 gói thầu thuộc dự án, công trình nhóm C (tổng giá gói thầu được duyệt là 25.930 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 25.386 triệu đồng, giảm 544 triệu đồng).

 

Theo Sở KH&ĐT Phú Thọ, hiện nay chi phí dự phòng cho các gói thầu công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng, điện đều tính chung theo dự phòng của dự án, vì thế Sở KH&ĐT Phú Thọ đã kiến nghị các bộ liên quan có hướng dẫn tính chi phí dự phòng cho từng loại công trình và hướng dẫn thanh toán hợp đồng trọn gói theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Bích Thảo

 

ngocthanh