Ngày 8/12: Có 6/305 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 305 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 08/12/2015. 
Ngày 8/12: Có 6/305 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 8/12: Có 6/305 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 299 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đăk Nông dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/12/2015 đến ngày 10/12/2015 trong khi đóng thầu ngày 18/12/2015; Huyện ủy huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/12/2015; Cung Văn hóa lao động Việt Nhật (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/12/2015 đến ngày 18/12/2015 trong khi đóng thầu ngày 24/12/2015; Ban QLDA xây dựng trường học huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/12/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, BQL xây dựng cơ bản huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/12/2015 đến ngày 24/12/2015. Đơn vị này cần biết, trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng - Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA thủy lợi, dân dụng, trạm trại, bến cảng (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập