Ngày 7/1: Có 6/208 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 208 phiếu đăng ký thông báo mời thầu (TBMT), thông báo mời chào hàng (TBMCH)… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/01/2016. 
Ngày 7/1: Có 6/208 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 7/1: Có 6/208 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 202 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/01/2016; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka (tỉnh Bắc Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 11/01/2016 đến 10 giờ ngày 28/01/2016, trong khi đóng thầu vào 09 giờ ngày 28/01/2016; UBND xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 12/01/2016 đến 08 giờ ngày 29/01/2016, trong khi đóng thầu vào 09 giờ ngày 29/01/2016; Ban QLDA QLĐH các công trình XDCB thành phố Lào Cai dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/01/2016 đến ngày 23/01/2016, trong khi đóng thầu ngày 24/01/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP). 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành giao thông Tây Ninh và  Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT lần lượt là: 20160101479-00; 20160101492-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Hai đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban biên tập

Tin liên quan