Ngày 4/10: Có 5/356 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 356 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/10/2016. 
Ngày 4/10: Có 5/356 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 4/10: Có 5/356 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 351 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) và Ban Quản lý công trình TP. Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 07/10/2016; Trường THPT Chuyên Bình Long (tỉnh Bình Phước) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/10/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/10/2016 đến 09 giờ 30 ngày 14/10/2016; Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/10/2016 đến 09 giờ ngày 14/10/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan