Ngày 30/6: Có 6/461 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 461 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 30/6/2016. 
Ngày 30/6: Có 6/461 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

Trong đó, có 455 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Tịnh Kỳ (TP. Quãng Ngãi) và Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 4/7/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 4/7/2016; Công ty CP than-điện Nông Sơn-Vinacomin (tỉnh Quảng Nam) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 5/7/2016; Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 6/7/2016 đến ngày 11/7/2016; Công ty TNHH Mua sắm tại nhà VTV-Hyundai (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/7/2016 đến 14 giờ 30 ngày 15/7/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan