Ngày 30/11: Có 4/313 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 313 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 30/11/2015. 
Ngày 30/11: Có 4/313 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 30/11: Có 4/313 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 309 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (tỉnh Vĩnh Phúc) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/12/2015; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/12/2015; UBND xã Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/12/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn dự kiến phát hành HSMT từ ngày 07/12/2015 đến ngày 18/12/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập