Ngày 28/11: Có 5/452 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 452 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/11/2016. 
Ngày 28/11: Có 5/452 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 28/11: Có 5/452 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 447 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC, HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, TBMT, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình và mua sắm trang thiết bị thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/11/2016; Trường THPT Nguyễn Du (tỉnh Nam Định) và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung/TCKT (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/12/2016 đến 15 giờ ngày 07/12/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng ưu đãi sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, UBND xã Nam Đồng (tỉnh Hải Dương) nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan